Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • ekonomia/biznes2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat7
 • Węgry1
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Włochy3
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone8
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Kanada1
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

BGF Program Copernic

organizator:

Rząd Francuski

Rodzaj:
ekonomia/biznes
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 29.02.2012

BGF Program Copernic

Program Copernic

Program Copernic jest programem kształcenia w zakresie zarządzania i współczesnego świata, skierowanym do młodych absolwentów (Bac + 5) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności do inżynierów, ekonomistów i prawników. Kandydaci wybrani do programu Copernic stają się automatycznie stypendystami rządu francuskiego przez 12 miesięcy trwania programu.

Dla kogo?
Program Copernic oferujący studia w zakresie zarządzania, przeznaczony jest dla osób posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra ekonomii bądź prawa.

Stypendium jest skierowane do osób władających językiem francuskim, które:
– pewien staż pracy będzie dodatkowym atutem,
– nie były dotychczas stypendystami rządu francuskiego,
– nie ukończyły 30 lat.

Czas trwania

Pobyt jest podzielony na dwie części: 6 miesięcy studiów i 6 miesięcy stażu w przedsiębiorstwie (od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r).

Wysokość stypendium
Stypendysta otrzymuje ok. 760 euro miesięcznie przez 12 miesięcy pobytu we Francji, począwszy od 1. października 2012 r.

Inne świadczenia
– Część tej sumy (maksymalnie 34%) zostanie potrącona na pokrycie kosztów zakwaterowania (mieszkania zostaną zarezerwowane).
– Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
– Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.
Wymagane dokumenty

Podanie musi zawierać :

* formularz zgłoszeniowy
* wykaz ocen z ostatnich 2 lat studiów wraz z tłumaczeniem poświadczonym,
* 2 listy polecające (po francusku lub po angielsku) od profesora lub pracodawcy,
* życiorys (CV) w języku francuskim.

Komplet dokumentacji należy złożyć przed 29 lutego 2012 r. jednocześnie w dwóch miejscach:

* M. Mahrer
Administrateur général du Programme Copernic
215 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris

* Cyrielle DUFRENNE
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

Datę zgłoszenia określa data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 29.02.2012 r., pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą.
Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.
Selekcja kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne
Po wstępnej selekcji, dokonanej na podstawie złożonych podań, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na egzamin z języka francuskiego oraz na rozmowę kwalifikacyjną w języku francuskim. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele programu Copernic, Ambasady Francji oraz co najmniej jednego z przedsiębiorstw biorących udział w programie. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między marcem a kwiatem 2012 r. (dokładne daty zostaną ogłoszone później przez ambasadę).

Ostateczne wyniki selekcji kandydatów
O wynikach selekcji stypendyści zostaną powiadomieni jak najszybciej po rozmowach. Program Copernic rozpoczyna się 1.10.2012 r. i trwa do 30.09.2013 r.

Mają Państwo dodatkowe pytania? Przed wysłaniem e-maila organizatorzy proszą o przejrzenie rubryki « Często zadawane pytania – FAQ »!
Jeśli nie ma tam odpowiedzi na Państwa pytanie, lub jeśli mają Państwo problem z pobraniem formularza, prosimy o kontakt z Cyrielle DUFRENNE

Informacje pochodzą ze strony www.ambafrance-pl.org

Kontakt

Rząd Francuski
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa


www.ambafrance-pl.org