Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

BGF Program Copernic

organizator:

Ambassade de France

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 05.03.2017

BGF Program Copernic

Program Copernic jest programem kształcenia w zakresie zarządzania i współczesnego świata, skierowanym do młodych absolwentów (ukończone studia magisterskie) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności do inżynierów, ekonomistów i prawników.

Prezentacja programu udostępniona jest na stronie Collège des Ingénieurs.

Dla kogo?

Program Copernic oferujący studia w zakresie zarządzania, skierowany jest do osób posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra ekonomii bądź prawa.

Kandydat musi spełniać następująca warunki:

 • znać język francuski
 • mieć mniej niż 30 lat
 • posiadać kilkuletni staż pracy
 • w przeszłości nie być stypendystą rządu francuskiego

Czas trwania

Pobyt jest podzielony na dwie części: 6 miesięcy studiów i 6 miesięcy stażu w przedsiębiorstwie począwszy od 1 października bieżącego roku do 30 września następnego roku.

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje stypendium rządu francuskiego w wysokości 767 euro miesięcznie przez 12 miesięcy pobytu we Francji i posiada ten sam status co laureaci programu stypendialnego Master 2.

Inne świadczenia

 • do stypendium przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium
 • stypendium pokrywa koszty wpisowego w uczelni partnerskiej
 • stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inną formę zakwaterowania. W obu przypadkach mają możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
 • stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego i umożliwia wykupienie dodatkowego ubezpieczenia
 • stypendium pokrywa koszta związane z przejazdem z lotniska we Francji do Paryża

Wymagane dokumenty

Podanie musi zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy
 • wykaz ocen z ostatnich 2 lat studiów wraz z tłumaczeniem poświadczonym (na język francuski lub angielski)
 • 2 listy polecające (po francusku lub po angielsku) od profesora lub pracodawcy
  życiorys (CV) w języku francuskim

Komplet dokumentacji w dwóch oryginalnych egzemplarzach musi być wysłany najpóźniej do 5 marca 2017 na adres:
Antonin Borgnon
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

i
M. Mahrer
Administrateur général du Programme Copernic
215 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Datę zgłoszenia określa data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 05/03/2017, pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą. Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.

Selekcja kandydatów

 • Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Po wstępnej selekcji dokonanej na podstawie złożonych podań, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na egzamin z języka francuskiego oraz na rozmowę kwalifikacyjną w języku francuskim.

 • Etap 2: Test językowy i rozmowy kwalifikacyjne

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele programu COPERNIC, Ambasady Francji oraz co najmniej jednego z przedsiębiorstw biorących udział w programie. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w języku francuskim i zorganizowane zostaną w Ambasadzie Francji w Polsce.

 • Etap 3: Ogłoszenie wyników

O wynikach laureaci zostaną powiadomieni w pierwszej połowie lipca 2017 roku. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji) skontaktuje się agencja Campus France Paris przekazując drogą mailową niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.

Informacje o programie COPERNIC mozna uzyskać pod adresem mailowym: copernic@cdi.fr (korespondencję należy kierować po francusku lub angielsku).

Informacje pochodzą ze strony: www.institutfrancais.pl

Kontakt

Ambassade de France Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

copernic@cdi.fr

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz