Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

BGF Program Copernic

organizator:

Ambassade de France

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 05.03.2017

BGF Program Copernic

Program Copernic jest programem kształcenia w zakresie zarządzania i współczesnego świata, skierowanym do młodych absolwentów (ukończone studia magisterskie) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności do inżynierów, ekonomistów i prawników.

Prezentacja programu udostępniona jest na stronie Collège des Ingénieurs.

Dla kogo?

Program Copernic oferujący studia w zakresie zarządzania, skierowany jest do osób posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra ekonomii bądź prawa.

Kandydat musi spełniać następująca warunki:

 • znać język francuski
 • mieć mniej niż 30 lat
 • posiadać kilkuletni staż pracy
 • w przeszłości nie być stypendystą rządu francuskiego

Czas trwania

Pobyt jest podzielony na dwie części: 6 miesięcy studiów i 6 miesięcy stażu w przedsiębiorstwie począwszy od 1 października bieżącego roku do 30 września następnego roku.

Wysokość stypendium

Stypendysta otrzymuje stypendium rządu francuskiego w wysokości 767 euro miesięcznie przez 12 miesięcy pobytu we Francji i posiada ten sam status co laureaci programu stypendialnego Master 2.

Inne świadczenia

 • do stypendium przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium
 • stypendium pokrywa koszty wpisowego w uczelni partnerskiej
 • stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak znaleźć inną formę zakwaterowania. W obu przypadkach mają możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
 • stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego i umożliwia wykupienie dodatkowego ubezpieczenia
 • stypendium pokrywa koszta związane z przejazdem z lotniska we Francji do Paryża

Wymagane dokumenty

Podanie musi zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy
 • wykaz ocen z ostatnich 2 lat studiów wraz z tłumaczeniem poświadczonym (na język francuski lub angielski)
 • 2 listy polecające (po francusku lub po angielsku) od profesora lub pracodawcy
  życiorys (CV) w języku francuskim

Komplet dokumentacji w dwóch oryginalnych egzemplarzach musi być wysłany najpóźniej do 5 marca 2017 na adres:
Antonin Borgnon
Ambassade de France
Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

i
M. Mahrer
Administrateur général du Programme Copernic
215 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Datę zgłoszenia określa data stempla pocztowego. Zgłoszenia mogą dotrzeć po 05/03/2017, pod warunkiem, że zostały wysłane przed tą datą. Wnioski można również składać bezpośrednio w recepcji Ambasady Francji.

Selekcja kandydatów

 • Etap 1: Selekcja na podstawie złożonych dokumentów

Po wstępnej selekcji dokonanej na podstawie złożonych podań, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na egzamin z języka francuskiego oraz na rozmowę kwalifikacyjną w języku francuskim.

 • Etap 2: Test językowy i rozmowy kwalifikacyjne

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele programu COPERNIC, Ambasady Francji oraz co najmniej jednego z przedsiębiorstw biorących udział w programie. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w języku francuskim i zorganizowane zostaną w Ambasadzie Francji w Polsce.

 • Etap 3: Ogłoszenie wyników

O wynikach laureaci zostaną powiadomieni w pierwszej połowie lipca 2017 roku. Z laureatami programów stypendialnych (przed ich wyjazdem do Francji) skontaktuje się agencja Campus France Paris przekazując drogą mailową niezbędne dokumenty, w tym CampusPass’.

Informacje o programie COPERNIC mozna uzyskać pod adresem mailowym: copernic@cdi.fr (korespondencję należy kierować po francusku lub angielsku).

Informacje pochodzą ze strony: www.institutfrancais.pl

Kontakt

Ambassade de France Service de Coopération et d’Action culturelle
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

copernic@cdi.fr

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz