Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • cały świat4
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Baltic Sea Region Program/ Visby Program

organizator:

Instytut Szwedzki

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Szwecja
termin składania wniosków: 15.02.2012

Baltic Sea Region Program/ Visby Program

Instytut Szwedzki zaprasza do aplikowania o stypendia na rok 2012/2013 w ramach Baltic Sea Region Program/Visby Program.

Program przeznaczony jest dla studentów i naukowców z krajów Regionu Morza Bałtyckiego (Białoruś, Estonia, Gruzja, Łotwa, Litwa, Mołdowa, Polska, Rosja i Ukraina), którzy chcieliby studiować lub prowadzić badania w jednej ze szwedzkich uczelni.
Jego głównym celem jest wzmocnienie współpracy i budowy sieci między tymi krajami, a Szwecją w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Program zapewnia doktorantom i naukowcom ze stopniem doktora doskonałą okazję do prowadzenia badań w szwedzkich uniwersytetach we wszystkich dziedzinach nauki.

Oferowane programy stypendialne:

 • Studia doktoranckie – dostępne są dwa różne modele stosowania. Pierwszy model oferowany jest dla doktorantów/kandydatów w postaci  jednego długoterminowego pobytu (6 lub 12 miesięcy) w ramach studiów doktoranckich. Drugi model dla kandydatów ubiegających się o stypendium umożliwia uczestnictwo w postaci kilku krótszych wizyt. Okres stypendium w tym wypadku wynosi maksymalnie 12 miesięcy i należy je wykorzystać w ciągu trzech lat, odbywając maksymalnie dwie wizyty badawcze rocznie.
 • Osoby ze stopniem doktora badań – osoby ubiegające się o stypendium na odbycie badań długoterminowych (6 lub 12 miesięcy) muszą posiadać tytuł naukowy doktora habilitowanego od 2007 r. lub z późniejszą datą.
 • Naukowcy – osoby posiadające stopień doktora, które nie kwalifikują się do powyższej kategorii również  zaproszone są do Szwecji na badania (6 miesięcy maksymalnie).

Stypendium wynosi 12.000 SEK miesięcznie dla doktorantów i SEK 15.000 miesięcznie dla naukowców ze stopniem doktora i naukowców wyższego szczebla. Stypendium obejmuje koszty podróży i ubezpieczenia. Stypendium nie może być przedłużone lub uzupełnione.

Podstawowym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest wykształcenie i osobiste motywacje kandydatów oraz  jakość badań i ekspertyz w zakresie projektu wydziału przyjmującego, oryginalność podejścia metodologicznego.

W roku akademickim 2012/2013 priorytetowo traktowane będą projekty badań dotyczące potrzeb i możliwości jakie podkreślono w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwo Wschodnie UE lub  dla członków UE partnerstwo z Federacją Rosyjską. We wniosku należy jasno określić w jaki sposób projekt badań może przyczynić się do rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego zgodnie z wyżej wymienionymi strategiami.

Szczegółowe infromacje dotyczące ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie www.studyinsweden.se

Termin składania wniosków: 15 luty 2012r.

Informacje pochodzą ze strony www.euraxess.pl

Kontakt

Instytut Szwedzki
www.studyinsweden.se