Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci14
 • absolwenci14
 • doktoranci26
 • naukowcy21
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • języki obce3
 • ekonomia/biznes4
 • projektowanie/architektura2
 • prawo2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • różne24
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Węgry1
 • Austria2
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Szwajcaria1
 • Singapur2
 • Japonia2
 • online4
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy7
 • Holandia1
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy1
 • Stany Zjednoczone9
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa12
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Aplikowanie na studia doktoranckie do Instytutu Naukowego Gran Sasso (GSSI)

organizator:

Instytut Naukowy Gran Sasso (GSSI)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 22.06.2014

Aplikowanie na studia doktoranckie do Instytutu Naukowego Gran Sasso (GSSI)

Aplikowanie na studia doktoranckie do Instytutu Naukowego Gran Sasso (GSSI)

Oświadczenie
Należy pamiętać, że złożenie wniosku do Instytutu Naukowego Gran Sasso (GSSI) o stopień doktora w przypadku różnych kierunków studiów wiąże się z dostosowaniem do odpowiedniej procedury. W zależności od liczby wnioskodawców i kryteriów selekcji, określanych przez członków wydziału uczelni, wyłonieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez skype’a (wyłonieni kandydaci mogą także przybyć osobiście do L'Aquila na ich własny koszt).

Stypendia
Wszyscy kandydaci przyjęci na studia doktoranckie do Instytutu Naukowego Gran Sasso (GSSI) będą mieli do dyspozycji stypendium oraz zapewnione dodatkowe świadczenia, jak przedstawiono w informacjach wstępnych dla wnioskodawców.

Instrukcje aplikacyjne

Należy po kolei odpowiedzieć na wszystkie pytania w każdej części. Gdy zaczną Państwo wypełniać formularz aplikacyjny, mogą Państwo zapisać dane wskazując adres email i hasło i później powrócić do uzupełnienia wniosku. Pola oznaczone (*) są obowiązkowe do wypełnienia. Procedura złożenia wniosku może być uważana za pomyślnie zakończoną po otrzymaniu emaila z potwierdzeniem, zawierającym podsumowanie danych i pliki dołączonych w załączniku.

Dokumenty aplikacyjne
Dokumenty, które należy złożyć:
•    kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (potwierdzającego uzyskany tytuł)
•    protokół z uczelni (lista przedmiotów z uzyskanymi ocenami z zaliczeń i egzaminów)
•    CV
•    kopia ważnego dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona datą.
Powyższe dokumenty, takie same dla wszystkich aplikujących, muszą być utworzone i dostarczone w formacie PDF lub JPG, każdy z plików nie może przekroczyć rozmiaru 3Mb.
W zależności od wybranego programu studiów, wymaganych jest kilka dodatków dokumentów, mianowicie:
•    doktorat w dziedzinie astrocząstek
•    dodatkowe dokumenty nie są wymagane
•    doktorat w dziedzinie matematyki
pojedynczy plik (pdf lub jpg, maksymalny rozmiar 3 Mb) zawierający syntetyczny raport o kursach podstawowych w następujących tematach: równania różniczkowe cząstkowe, prawdopodobieństwo – procesy stochastyczne, funkcjonalne analizy danych liczbowych.
•    doktorat w dziedzinie informatyki
pojedynczy plik (pdf lub jpg, maksymalny rozmiar 3 Mb) z listem motywacyjnym opisującym specjalistyczną wiedzę i ogólne naukowe zainteresowania wraz z planami na przyszłość i uzasadnieniem wyboru Instytutu Naukowego Gran Sasso (GSSI)
•    doktorat w dziedzinie studiów miejskich
(i)    Praca Magisterska (pdf lub jpg, maksymalny rozmiar 25 Mb) w oryginalnej wersji językowej, (ii) streszczenie Pracy Magisterskiej w języku angielskim (zawierające od 1800 do 2000 słów).

Informacje kontaktowe
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w kwestii, które nie zostały opisane na stronie internetowej Instytutu Naukowego Gran Sasso (GSSI) wiadomości e-mail należy wysyłać na adres: info@gssi.infn.it

Tłumaczenie KH

Informacje pochodzą ze strony www.gssi.infn.it/phd

Kontakt

Instytut Naukowy Gran Sasso (GSSI)info@gssi.infn.it
www.gssi.infn.it/phd