Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • online1
 • cały świat7
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Advanced Academia Fellowship w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych

organizator:

The Centre for Advanced Study Sofia

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Bułgaria
termin składania wniosków: 01.10.2012

Advanced Academia Fellowship w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych

Dzięki wsparciu darczyńcy w Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Centrum Zaawansowanych Studiów Sofii (CAS Sofia) ogłosiło nabór  do rogramu Advanced Academia Fellowship w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych.

CAS Sofia jest niezależnym Instytutem o profilu międzynarodowym i multidyscyplinarnym. Znajduje się w Sofii, w Bułgarii i oferuje stypendia na wysokim poziomie w naukach społecznych i humanistycznych. Oprócz wspierania zaangażowanych grup badawczych, CAS Sofia zaprasza wyjątkowych studentów do rozwijania ich indywidualnych projektów badawczych na uniwersytecie, w okresach nie dłuższych niż 5 miesięcy. Zaproszeni stypendyści uczestniczą w życiu intelektualnym społeczności akademickiej Centrum (Bułgarscy i zagraniczni stypendyści), jednocześnie pracując nad własnym projektem. Stypendyści otrzymują odpowiednie środki materialne oraz wsparcie intelektualne, mogą korzystać z rozległych, międzynarodowych sieci Centrum, międzynarodowych seminariów i programu gościnnych wykładów. CAS Sofia pomaga stypendystom we wszystkich kwestiach praktycznych, wliczając w to podróż, pobyt i prowadzenie badań w Sofii.

W roku akademickim 2013/2014/ CAS Sofia zapewnia stypendia uniwersyteckie, trwające od dwóch do pięciu miesięcy, dla podoktoranckich, niebułgarskich badaczy. Młodsi, jak również Starsi stypendyści mogą także aplikować.

Stypendyści są uprawnieni do:

 • Miesięcznego stypendium w wysokości 700 euro (odpowiednio do 10% podatku).
 • Zakwaterowania w Sofii, w tym pomieszczenia mieszkalne i przestrzeń roboczą. Stypendyści będą mieli swobodny dostęp do biblioteki CAS i elektronicznych zasobów/baz danych.
 • Dodatku do podróży (400 euro)
 • Koszty badań (100 euro miesięcznie)

Kandydaci muszą wskazać preferowany czas trwania stypendium oraz jego datę rozpoczęcia w następujących okresach:

 • 01 marca 2013 – 31 lipiec 2013
 • 01 października 2013 – 28 luty 2014

Wybrani stypendyści wezmą udział w regularnych seminariach i innych imprezach naukowych, organizowanych przez Centrum (warsztaty, konferencje, wykłady, itp.), także są proszeni o przedstawienie i omówienie ich projektu w wykładach i seminariach. Wyniki ich prac są spisywane w dokumencie (po angielsku), który zostanie opublikowany w elektronicznym CAS Working Paper Series.

Kandydaci muszą:

 • Być obywatelami niebułgarskimi;
 • Otrzymać doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych;
 • Posiadać międzynarodowe doświadczenie badawcze (udział w projektach i konferencjach), publikacje w fachowych wydawnictwach naukowych będą silnymi atutami.

Jako międzynarodowa instytucja, CAS prowadzi większość swoich programów w języku angielskim, który jest również językiem prezentacji wyników badań. Dobra znajomość języka angielskiego jest bardzo pożądana.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Formularz referencyjny
Formularze

Formularze można pobrać również z  www.cas.bg .
Dla młodszych naukowców (do 12 lat po obronie doktoratu): dwa listy polecające przez naukowców zaznajomionych z pracą naukową aplikanta, należy przesłać faksem/emailem /wysłać do CAS przez osoby udzielające referencji. Przedłużenie tego okresu może być dopuszczone w przypadku dopuszczonych przerw w karierze, które muszą być odpowiednio udokumentowane (urlop macierzyński, długotrwała choroba, obowiązkowa służba wojskowa).

Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być przedstawione w języku angielskim i przesłane emailem do dimov@cas.bg z tematem „Advanced Fellowships Academia”
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 październik 2012

KRYTERIA SELEKCJI:

 • Wysokiej jakości portfolio kandydata, publikacje, uczestnictwo w międzynarodowych badaniach;
 • Innowacyjna propozycja badań z istotnym wkładem;
 • Interdyscyplinarne projekty będą zaletą.

Selekcja zostanie przeprowadzona przez międzynarodową Radę Naukową CAS, oparta na ocenie potencjału kandydata, odpowiednio do zaawansowania jego kariery i jakości zaproponowanego projektu. W niektórych przypadkach kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę. Wyniki zostaną ogłoszone do końca stycznia 2013 r. e-mailem i na stronie internetowej instytutu:   www.cas.bg . Członkowie Rady Naukowej CAS nie ujawniają swoich raportów oceniających dotyczących kandydatów.

W przypadku zbliżonych kandydatur, Rada Naukowa zastrzega prawo do udzielania pierwszeństwa kandydatom, którzy nie byli stypendystami CAS w okresie ostatnich 3 lat/nie byli wielokrotnymi stypendystami CAS w przeszłości.

Tłumaczenie TZ

Informacja pochodzi ze strony: www.cas.bg

Kontakt

The Centre for Advanced Study Sofia
7B, Stefan Karadja Str., ap. 23
Sofia 1000, Bułgaria
tel. + 359 2 9803704
dimov@cas.bg
www.cas.bg