Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka6
 • różne15
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Wielka Brytania3
 • Finlandia1
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Europa2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

8 stypendiów doktoranckich dla studentów w dziedzinie nauk biologicznych

organizator:

VIB

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Belgia
termin składania wniosków: 15.02.2012

8 stypendiów doktoranckich dla studentów w dziedzinie nauk biologicznych

Opis stypendium
Aplikuj już teraz w celu rozpoczęcia swojej kariery naukowej w środku Europy, z zagwarantowanym sprzętem najwyższej jakości do badań i szkoleń w interdyscyplinarnej, międzynarodowej społeczności naukowej. Naukowy VIB pracują w pierwszej kolejności na biologią molekularną, biologią komórek, rozwoju biologii, biologią strukturalną, biologicznym systemem roślin, genetyką, biochemią oraz mikrobiologią. Wybrani kandydaci otrzymają pełne sfinansowanie na łączną roczną kwotę 23 500 Euro i powinni rozpocząć program stypendialny w październiku 2012 roku.

Profil kandydata
Przed aplikacją do programu stypendialnego VIB, należy upewnić się, że Państwo spełniają wymagania programu.

Narodowość
Międzynarodowy program stypendialny doktorantów VIB jest adresowany dla osób spoza Belgii, obecnie mieszkający zagranicą.

Wykształcenie
Kandydaci powinni posiadać tytuł naukowy lub odpowiedni ekwiwalent, który jest wystarczający, aby rozpocząć studia doktoranckie na flamandzkim uniwersytecie. Kandydaci muszą mieć ukończone 5-letnie studia uniwersyteckie lub ekwiwalent z dziedziny nauk biologicznych (np. biologia, biochemia, biotechnologia), fizyki, inżynierii, chemii lub innych podobnych kierunków. Wymaga się, aby aplikant posiadał tytuł magistra. Aplikanci, którzy w momencie składania wniosku, nie posiadają jeszcze dokumentu poświadczającego odpowiednie wykształcenie, zostaną dopuszczeni do konkursu pod warunkiem, gdy dostarczą odpowiedni dokument nie później niż 2 miesiące przed rozmowami rekrutacyjnymi, które będą miały miejsce w maju 2012 roku.

Studenci medycyny, którzy chcieliby uzyskać tytuł doktora,mogą się również ubiegać o stypendiua po zdaniu swoich egzaminów medycznych. 

Zdany egzamin Graduate Record Examination (GRE) jest dodatkowym plusem (należy umieścić informację o posiadanym GRE w swojej aplikacji), jednak egzamin ten nie jest wymagany. Należy wziąć pod uwagę, iż VIB nie posiada jeszcze odpowiedniej instytucji ocen GRE. Jeśli egzamin GRE został zdany tylko ze względu na aplikację do programu doktoranckiego, należy porównać swój wynik z wytycznymi uniwersytetów w Antwerpii, Brukseli, Leuven bądź Gent.

Wiek

Najlepiej, aby osoby aplikujące nie przekroczyły wieku 28 lat w momencie składania aplikacji.

Język

Język angielski jest używane we wszystkich laboratoriach VIB. Dlatego też kandydaci muszą posiadać jak najwyższą znajomość angielskiego. Certyfikat językowy taki jak np. TOELF nie jest obowiązkowy przy aplikowaniu jednakże zalecany. Należy wziąć pod uwagę, iż VIB nie posiada jeszcze odpowiedniej instytucji ocen TOELF. Jeśli certyfikat TOELF został zdany tylko ze względu na aplikację do programu doktoranckiego, proszę porównać swój wynik z wytycznymi uniwersytetów w Gent, Leuven, Antwerpii lub Brukseli.

Termin zakończenia naboru upływa 15 luty 2012

Kontakt
VIB International Ph.D. Program
internationalphd@vib.be   
Rijvisschestraat 120
9052 GENT
BELGIUM
phone: +32 9 244 66 11
fax: +32 9 244 66 10

Tłumaczenie NŁ

Informacje pochodzą ze strony www.vib.be

Kontakt

VIB
Rijvisschestraat 120
9052 GENT, Belgium

internationalphd@vib.be
www.vib.be