Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura4
 • różne16
 • sztuka/muzyka6
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • medycyna1
 • projektowanie/architektura3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy4
 • Niemcy4
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu

organizator:

Uniwersytet w Heidelbergu

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 03.06.2011

5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na dwa 5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy(1.10.2011-28.02.2012 oraz 1.04.-31.08.2012)

O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:

 • posiadający obywatelstwo polskie,
 • wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentów kierunków medycznych
 • będący obecnie na II roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich uzupełniających lub II-IV roku studiów jednolitych
 • nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w ramach Programu ERASMUS na rok 2011/2012
 • nie korzystali wcześniej ze stypendiów ogłaszanych przez DWM i w ramach Programu Erasmus (nie dotyczy kursów wakacyjnych w Heidelbergu)

Stypendium obejmuje:
kwotę 400,- euro miesięcznie

Stypendium nie obejmuje kosztów ubezpieczenia, które studenci muszą sami pokryć.

Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do DWM w języku polskim (z motywacją)
 • opinię opiekuna roku, promotora lub innego wykładowcy (w jęz. polskim)
 • średnią ważoną ocen z wszystkich lat studiów – wymagana średnia powyżej 4.0 (zaświadczenie wystawia Instytut/Wydział) oraz kopię dyplomu licencjatu (studenci studiów magisterskich)
 • zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego na poziomie co najmniej Mittelstufe (B2) i/lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego (nie dotyczy studentów germanistyki)

Termin i miejsce składania dokumentów: od 9 maja do 3 czerwca 2011 (godz. 9.00-15.30) Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, Collegium Novum, pok. 8b, dr Maria Kantor (kantor@adm.uj.edu.pl)

Wyboru studentów na stypendia dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Ogłoszenie wyników – 15 czerwca 2011 (tablica DWM w Collegium Novum)

Osoby zakwalifikowane na stypendia proszone są o zgłoszenie się do DWM celem wypełnienia formularzy zgłoszeniowych w dniach 15-20.06.2011.

Osoby nie zakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 15 lipca 2011, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje pochodzą ze strony sddr-krak.blogspot.com

Kontakt

Uniwersytet w Heidelbergu
.
.

kantor@adm.uj.edu.pl