Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
 • Europa3
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu

organizator:

Uniwersytet w Heidelbergu

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 03.06.2011

5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na dwa 5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy(1.10.2011-28.02.2012 oraz 1.04.-31.08.2012)

O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:

 • posiadający obywatelstwo polskie,
 • wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentów kierunków medycznych
 • będący obecnie na II roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich uzupełniających lub II-IV roku studiów jednolitych
 • nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w ramach Programu ERASMUS na rok 2011/2012
 • nie korzystali wcześniej ze stypendiów ogłaszanych przez DWM i w ramach Programu Erasmus (nie dotyczy kursów wakacyjnych w Heidelbergu)

Stypendium obejmuje:
kwotę 400,- euro miesięcznie

Stypendium nie obejmuje kosztów ubezpieczenia, które studenci muszą sami pokryć.

Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do DWM w języku polskim (z motywacją)
 • opinię opiekuna roku, promotora lub innego wykładowcy (w jęz. polskim)
 • średnią ważoną ocen z wszystkich lat studiów – wymagana średnia powyżej 4.0 (zaświadczenie wystawia Instytut/Wydział) oraz kopię dyplomu licencjatu (studenci studiów magisterskich)
 • zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego na poziomie co najmniej Mittelstufe (B2) i/lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego (nie dotyczy studentów germanistyki)

Termin i miejsce składania dokumentów: od 9 maja do 3 czerwca 2011 (godz. 9.00-15.30) Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, Collegium Novum, pok. 8b, dr Maria Kantor (kantor@adm.uj.edu.pl)

Wyboru studentów na stypendia dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Ogłoszenie wyników – 15 czerwca 2011 (tablica DWM w Collegium Novum)

Osoby zakwalifikowane na stypendia proszone są o zgłoszenie się do DWM celem wypełnienia formularzy zgłoszeniowych w dniach 15-20.06.2011.

Osoby nie zakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 15 lipca 2011, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje pochodzą ze strony sddr-krak.blogspot.com

Kontakt

Uniwersytet w Heidelbergu
.
.

kantor@adm.uj.edu.pl