Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci12
 • absolwenci17
 • doktoranci19
 • naukowcy20
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • projektowanie/architektura1
 • prawo1
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna6
 • ekonomia/biznes4
 • literatura3
 • różne16
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • języki obce4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Austria1
 • cały świat9
 • Indie1
 • Niemcy9
 • Japonia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone6
 • Szwajcaria3
 • Czechy1
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
 • Australia2
 • online3
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Turcja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa15
 • firma2
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

3 stypendia na letnią szkołę języka i kultury niemieckiej na Uniwersytecie w Heidelbergu

organizator:

Uniwersytet w Heidelbergu

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 13.04.2017
liczba stypendiów: 3

3 stypendia na letnią szkołę języka i kultury niemieckiej na Uniwersytecie w Heidelbergu

3 stypendia na letnią szkołę języka i kultury niemieckiej na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy, w terminie 3 – 30.08.2017

Kurs I: kursy językowe: początkowy, średnio zaawansowany i kurs zaawansowany
Kurs II: Fortbildungskurs für Germanisten (dla studentów germanistyki)
Kurs III: Deutsch als Wirtschaftssprache

O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:

 1. wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentów kierunków medycznych,
 2. będących obecnie na II roku studiów pierwszego stopnia, I roku studiów drugiego stopnia lub II-IV roku jednolitych studiów magisterskich,
 3. którzy uzyskali średnią ważoną (ze wszystkich lat) co najmniej 4.0,
 4. nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w Programie ERASMUS+ na rok 2017/2018.

Stypendium obejmuje:

 1. zwolnienie z opłat za kurs,
 2. stypendium w kwocie 550 euro na osobę, wypłacone w Heidelbergu, które pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie i dodatkowe koszty, np. transport miejski, wycieczki.

Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:  formularz Zgłoszenie studenta na wymianę bilateralną podpisany przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,

 1. list motywacyjny w języku polskim skierowany do DWM z zaznaczeniem rodzaju kursu – opisy kursów na stronie www.uni-heidelberg.de/ifk
 2. opinię opiekuna/promotora pracy magisterskiej/innego wykładowcy (w jęz. polskim),
 3. średnią ocen (ważoną) z wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawione przez Sekretariat Wydziału/Instytutu); kopie dyplomów ukończonych studiów, *jeśli dotyczy
 4. zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego – dotyczy tylko osób starających się o kurs III,  potwierdzenia działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji, *jeśli dotyczy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • do 13 kwietnia 2017 (w godz. 9.00-16.00)
 • Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, Czapskich 4, pok. 26, dr Maria Kantor

Wyboru studentów na ww. stypendia dokona Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki w dniu 25 kwietnia 2017.

Ogłoszenie wyników – 26 kwietnia 2017 (tablica DWM na Czapskich 4)

Osoby zakwalifikowane na stypendium proszone są o zgłoszenie się do DWM celem wypełnienia formularzy zgłoszeniowych w 26.04 – 10.05.2017 (potrzebne będzie 1 zdjęcie).

Osoby niezakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 31 maja 2017, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje pochodzą ze strony www.dwm.uj.edu.pl

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ
ul. Czapskich 4, pok. 26
Kraków


www.dwm.uj.edu.pl