Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

2014-2015 Fulbright Graduate Student Awards

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 06.05.2013

2014-2015 Fulbright Graduate Student Awards

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia dla studentów i absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych podjęciem studiów magisterskich i doktoranckich w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2014-15. Zgłoszenia przyjmowane są na dowolny kierunek, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.

Oferta

Stypendia w wysokości do $30,000, finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich, mogą być przyznane na 9 miesięcy. Dodatkowo zapewnione jest ubezpieczenie i pokrycie kosztów podróży do USA. Ilość stypendiów będzie zależeć od przyznanego budżetu.

Kto może aplikować?

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • są absolwentami polskich uczelni wyższych i uzyskały tytuł magistra nie wcześniej niż w 2011 roku lub uzyskają go do końca roku akademickiego 2014-2015
 • są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta)
 • uzyskały bardzo wysoką średnią ocen ze studiów
 • wykazują się doskonałą znajomością języka angielskiego
 • nie studiują bądź nie studiowały wcześniej w USA.

Zasady konkursu:

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w Warszawie, w biurze Komisji Fulbrighta w maju 2013. Decyzje o przyznanych stypendiach będą podjęte ma początku czerwca 2013 i przekazane kandydatom listownie. W przypadku osób, które ukończą studia w roku akademickim 2013-2014 konieczne będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego przed 1 sierpnia 2014. Ostatecznym warunkiem uzyskania stypendium będzie pozytywna odpowiedź z uczelni amerykańskiej. Jeśli całkowity koszt pierwszego roku studiów przekroczy oferowane stypendium, kandydat będzie musiał przedstawić Komisji Fulbrighta dokumenty potwierdzające posiadanie pozostałej sumy. W czerwcu br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne dla kandydatów nominowanych na stypendia.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz on-line : https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/
 • karta przebiegu studiów /suplement do dyplomu magisterskiego w języku polskim lub angielskim
 • kopia dyplomu magisterskiego lub aktualne zaświadczenie z uczelni o studiach;
 • aktualny wynik testu TOEFL lub potwierdzenie rejestracji na test
 • formularz adresowy wypełniony po polsku (do pobrania poniżej)
 • Wymagane są trzy listy rekomendacyjne przygotowane on-line (zgodnie z instrukcjami w formularzu on-line)

Jeden egzemplarz wydrukowanego formularza on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 6 maja 2013. Decyduje data stempla pozctowego. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl