Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci19
 • absolwenci21
 • doktoranci15
 • naukowcy12
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes3
 • prawo3
 • literatura4
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • różne18
 • sztuka/muzyka6
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • medycyna3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Szwajcaria1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Stany Zjednoczone7
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

2014-2015 Fulbright Graduate Student Awards

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 06.05.2013

2014-2015 Fulbright Graduate Student Awards

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia dla studentów i absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych podjęciem studiów magisterskich i doktoranckich w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2014-15. Zgłoszenia przyjmowane są na dowolny kierunek, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.

Oferta

Stypendia w wysokości do $30,000, finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich, mogą być przyznane na 9 miesięcy. Dodatkowo zapewnione jest ubezpieczenie i pokrycie kosztów podróży do USA. Ilość stypendiów będzie zależeć od przyznanego budżetu.

Kto może aplikować?

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • są absolwentami polskich uczelni wyższych i uzyskały tytuł magistra nie wcześniej niż w 2011 roku lub uzyskają go do końca roku akademickiego 2014-2015
 • są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta)
 • uzyskały bardzo wysoką średnią ocen ze studiów
 • wykazują się doskonałą znajomością języka angielskiego
 • nie studiują bądź nie studiowały wcześniej w USA.

Zasady konkursu:

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w Warszawie, w biurze Komisji Fulbrighta w maju 2013. Decyzje o przyznanych stypendiach będą podjęte ma początku czerwca 2013 i przekazane kandydatom listownie. W przypadku osób, które ukończą studia w roku akademickim 2013-2014 konieczne będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego przed 1 sierpnia 2014. Ostatecznym warunkiem uzyskania stypendium będzie pozytywna odpowiedź z uczelni amerykańskiej. Jeśli całkowity koszt pierwszego roku studiów przekroczy oferowane stypendium, kandydat będzie musiał przedstawić Komisji Fulbrighta dokumenty potwierdzające posiadanie pozostałej sumy. W czerwcu br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne dla kandydatów nominowanych na stypendia.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz on-line : https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/
 • karta przebiegu studiów /suplement do dyplomu magisterskiego w języku polskim lub angielskim
 • kopia dyplomu magisterskiego lub aktualne zaświadczenie z uczelni o studiach;
 • aktualny wynik testu TOEFL lub potwierdzenie rejestracji na test
 • formularz adresowy wypełniony po polsku (do pobrania poniżej)
 • Wymagane są trzy listy rekomendacyjne przygotowane on-line (zgodnie z instrukcjami w formularzu on-line)

Jeden egzemplarz wydrukowanego formularza on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 6 maja 2013. Decyduje data stempla pozctowego. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl