Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie67
 • studenci49
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni11
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • inne9
 • muzyczne3
 • naukowe92
 • socjalne12
 • sportowe21
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podkarpackie4
 • podlaskie2
 • pomorskie8
 • śląskie11
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd69
 • inny1
Wróć do listy

Żukowo – stypendia naukowe

organizator:

Urząd Gminy w Żukowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 20.07.2019

Żukowo – stypendia naukowe

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego Rada Miejska i Burmistrz Gminy Żukowo zachęcają uczniów zamieszkałych na terenie gminy do składania wniosków o uzyskanie stypendiów naukowych.

Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych klas od III-VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będącym mieszkańcami Gminy Żukowo za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy się w roku składania wniosków.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 • są laureatami i zajęli pierwsze miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i posiadają średnią ocen 5,2 lub wyższą,
 • są laureatami wojewódzkich, ponadwojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami, którzy zajęli miejsca od pierwszego do czwartego w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) i posiadają średnią ocen 5,0 lub wyższą,
 • uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce (np. posiadają swoje publikacje naukowe, współpracują z instytucjami naukowymi, mają wyjątkowe osiągnięcia w konkursach innych, niż organizowane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2) i posiadają średnią ocen 5,0 lub wyższą.
 • są laureatami i zajęli pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym lub wyższym – dotyczy to uczniów klas trzecich.

Uczniom, którym przyznano finansowane z budżetu Gminy Żukowo stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za osiągnięcia sportowe na dany okres, nie przysługuje stypendium za wybitne wyniki w nauce na ten sam okres.

Wnioski o stypendium składa się do Urzędu Gminy w Żukowie do 20 lipca na kolejny rok szkolny.

Dokumentacja do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.zukowo.pl.

Kontakt

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
tel. 58-685-83-00
ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl

Dokumenty

do pobrania