Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci28
 • absolwenci6
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne5
 • naukowe54
 • sportowe16
 • artystyczne25
 • inne1
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie7
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma2
 • instytucja rządowa6
 • samorząd34
ARCHIWUM
Wróć do listy

Żukowo – stypendia naukowe

organizator:

Urząd Gminy w Żukowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 20.07.2019

Żukowo – stypendia naukowe

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego Rada Miejska i Burmistrz Gminy Żukowo zachęcają uczniów zamieszkałych na terenie gminy do składania wniosków o uzyskanie stypendiów naukowych.

Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych klas od III-VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będącym mieszkańcami Gminy Żukowo za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy się w roku składania wniosków.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 • są laureatami i zajęli pierwsze miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i posiadają średnią ocen 5,2 lub wyższą,
 • są laureatami wojewódzkich, ponadwojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami, którzy zajęli miejsca od pierwszego do czwartego w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) i posiadają średnią ocen 5,0 lub wyższą,
 • uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce (np. posiadają swoje publikacje naukowe, współpracują z instytucjami naukowymi, mają wyjątkowe osiągnięcia w konkursach innych, niż organizowane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2) i posiadają średnią ocen 5,0 lub wyższą.
 • są laureatami i zajęli pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym lub wyższym – dotyczy to uczniów klas trzecich.

Uczniom, którym przyznano finansowane z budżetu Gminy Żukowo stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za osiągnięcia sportowe na dany okres, nie przysługuje stypendium za wybitne wyniki w nauce na ten sam okres.

Wnioski o stypendium składa się do Urzędu Gminy w Żukowie do 20 lipca na kolejny rok szkolny.

Dokumentacja do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.zukowo.pl.

Kontakt

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
tel. 58-685-83-00
ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl

Dokumenty

do pobrania