Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Żukowo – stypendia naukowe

organizator:

Urząd Gminy w Żukowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 20.07.2019

Żukowo – stypendia naukowe

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego Rada Miejska i Burmistrz Gminy Żukowo zachęcają uczniów zamieszkałych na terenie gminy do składania wniosków o uzyskanie stypendiów naukowych.

Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych klas od III-VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będącym mieszkańcami Gminy Żukowo za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy się w roku składania wniosków.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 • są laureatami i zajęli pierwsze miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i posiadają średnią ocen 5,2 lub wyższą,
 • są laureatami wojewódzkich, ponadwojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami, którzy zajęli miejsca od pierwszego do czwartego w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) i posiadają średnią ocen 5,0 lub wyższą,
 • uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce (np. posiadają swoje publikacje naukowe, współpracują z instytucjami naukowymi, mają wyjątkowe osiągnięcia w konkursach innych, niż organizowane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2) i posiadają średnią ocen 5,0 lub wyższą.
 • są laureatami i zajęli pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym lub wyższym – dotyczy to uczniów klas trzecich.

Uczniom, którym przyznano finansowane z budżetu Gminy Żukowo stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za osiągnięcia sportowe na dany okres, nie przysługuje stypendium za wybitne wyniki w nauce na ten sam okres.

Wnioski o stypendium składa się do Urzędu Gminy w Żukowie do 20 lipca na kolejny rok szkolny.

Dokumentacja do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.zukowo.pl.

Kontakt

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
tel. 58-685-83-00
ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl

Dokumenty

do pobrania