Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Żukowo – stypendia dla sportowców

organizator:

Urząd Gminy w Żukowie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 20.07.2019

Żukowo – stypendia dla sportowców

Gmina Żukowo po raz kolejny wspiera zdolnych sportowców, poprzez przyznawanie stypendiów osobom z wysokimi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym na okres do 10 miesięcy od września do czerwca roku następnego w drodze decyzji administracyjnej.

Stypendia mogą być przyznawane osobie fizycznej, zamieszkałej na terenie Gminy Żukowo zrzeszonej w klubie sportowym i są wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego, osiągnięć w dyscyplinach sportu mających znaczenie dla Gminy Żukowo oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

 1. w konkurencjach indywidualnych:
  • zajęli miejsce I w powiatowych zawodach w co najmniej dwóch dyscyplinach sportowych,
  • zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,
  • zostali powołani do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych,
 2. w konkurencjach zespołowych uzyskują indywidualnie wysokie wyniki sportowe i biorą czynny udział w rozgrywkach:
  • zajęli miejsce I –III w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,
  • posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

Wnioski o stypendium składa się do Urzędu Gminy w Żukowie (Kancelaria pok. nr 3) do 20 lipca każdego roku na kolejny okres przyznawania stypendium.

Burmistrz Gminy Żukowo informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych realizowany jest zgodnie z przyjęta przez Radę Miejska w Żukowie uchwałą nr XXIV/258/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

Dokumentacja do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.zukowo.pl.

Kontakt

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
tel. 58-685-83-00
ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl

Dokumenty

do pobrania