Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie67
 • studenci49
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni11
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • inne9
 • muzyczne3
 • naukowe92
 • socjalne12
 • sportowe21
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podkarpackie4
 • podlaskie2
 • pomorskie8
 • śląskie11
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd69
 • inny1
Wróć do listy

Żukowo – stypendia dla sportowców

organizator:

Urząd Gminy w Żukowie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 20.07.2019

Żukowo – stypendia dla sportowców

Gmina Żukowo po raz kolejny wspiera zdolnych sportowców, poprzez przyznawanie stypendiów osobom z wysokimi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym na okres do 10 miesięcy od września do czerwca roku następnego w drodze decyzji administracyjnej.

Stypendia mogą być przyznawane osobie fizycznej, zamieszkałej na terenie Gminy Żukowo zrzeszonej w klubie sportowym i są wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego, osiągnięć w dyscyplinach sportu mających znaczenie dla Gminy Żukowo oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

 1. w konkurencjach indywidualnych:
  • zajęli miejsce I w powiatowych zawodach w co najmniej dwóch dyscyplinach sportowych,
  • zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,
  • zostali powołani do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych,
 2. w konkurencjach zespołowych uzyskują indywidualnie wysokie wyniki sportowe i biorą czynny udział w rozgrywkach:
  • zajęli miejsce I –III w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,
  • posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

Wnioski o stypendium składa się do Urzędu Gminy w Żukowie (Kancelaria pok. nr 3) do 20 lipca każdego roku na kolejny okres przyznawania stypendium.

Burmistrz Gminy Żukowo informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych realizowany jest zgodnie z przyjęta przez Radę Miejska w Żukowie uchwałą nr XXIV/258/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

Dokumentacja do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.zukowo.pl.

Kontakt

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
tel. 58-685-83-00
ugzukowo@zukowo.pl
www.zukowo.pl

Dokumenty

do pobrania