Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe56
 • socjalne8
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zielonki – stypendia sportowe 2023

organizator:

Urząd Gminy Zielonki

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2023

Zielonki – stypendia sportowe 2023

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki informujemy, że sportowcy będący mieszkańcami gminy Zielonki, osiągający wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych mających priorytetowe znaczenie dla gminy Zielonki, mogą raz w roku złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci stypendium sportowego, nagrody sportowej i wyróżnienia sportowego wg. odpowiedniego wniosku.
Wymagana dokumentacja:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody sportowej, wyróżnienia sportowego gminy Zielonki.
 2. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięty wynik sportowy:
  a) zaświadczenie wydane przez klub sportowy z wyszczególnionymi wynikami sportowymi zawodnika, w przypadku gdy zawodnik jest członkiem klubu sportowego,
  b) oryginał lub kopia otrzymanego dyplomu potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.
 3. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Zielonki tj. jeden z poniższych dokumentów:
  a) oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) z wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO lub
  b) oryginał formularza ZAP -3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu), w którym wskazano obszar gminy Zielonki jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego lub
  c) zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego, w którym wskazano obszar gminy Zielonki jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach.

Informacje pochodzą ze strony: zielonki.pl

Na naszej stronie jest dostępnych wiele więcej stypendiów sportowych.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach
ul. Galicyjska 17, I piętro, pokój nr 14
32-087 Zielonki
tel. 12 285 02 98
ug@zielonki.pl
zielonki.pl