Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci65
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy6
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • naukowe56
 • sportowe22
 • inne6
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie4
 • śląskie4
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd48
 • inny3
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Zielonka – stypendium dla niepełnosprawnej młodzieży 2021

organizator:

Urząd Miasta Zielonka

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2021

Zielonka – stypendium dla niepełnosprawnej młodzieży 2021

Stypendia dla uczniów i studentów z niepełnosprawnością może zostać przyznane osobie, która spełnia następujące warunki:

 • jest mieszkańcem Miasta Zielonka;
 • do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 26 roku życia;
 • w roku szkolnym/akademickim, na który jest przyznawane stypendium, jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej albo studentem uczelni wyższej (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku); średni miesięczny dochód brutto za ubiegły rok przypadający na jednego członka jej rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przekracza 120% minimalnego
 • wynagrodzenia brutto za pracę w danym roku;
 • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem pkt 6;
 • w przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, do otrzymania stypendium uprawnia orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kiedy należy składać wnioski?
Wniosek o przyznanie stypendium na dany rok szkolny/akademicki składa się od 1 do 31 października każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.zielonka.pl

Inne stypendia dla uczniów i studentów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. 22 761 39 00
um@zielonka.pl
www.zielonka.pl