Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie72
 • studenci74
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne49
 • inne19
 • naukowe110
 • socjalne19
 • sportowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie15
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie3
 • małopolskie9
 • mazowieckie9
 • opolskie2
 • podkarpackie7
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd88
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Zielonka – stypendium dla niepełnosprawnej młodzieży 2021

organizator:

Urząd Miasta Zielonka

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2021

Zielonka – stypendium dla niepełnosprawnej młodzieży 2021

Stypendia dla uczniów i studentów z niepełnosprawnością może zostać przyznane osobie, która spełnia następujące warunki:

 • jest mieszkańcem Miasta Zielonka;
 • do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 26 roku życia;
 • w roku szkolnym/akademickim, na który jest przyznawane stypendium, jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej albo studentem uczelni wyższej (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku); średni miesięczny dochód brutto za ubiegły rok przypadający na jednego członka jej rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przekracza 120% minimalnego
 • wynagrodzenia brutto za pracę w danym roku;
 • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem pkt 6;
 • w przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, do otrzymania stypendium uprawnia orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kiedy należy składać wnioski?
Wniosek o przyznanie stypendium na dany rok szkolny/akademicki składa się od 1 do 31 października każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.zielonka.pl

Inne stypendia dla uczniów i studentów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. 22 761 39 00
um@zielonka.pl
www.zielonka.pl