Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe23
 • artystyczne16
 • socjalne2
 • naukowe16
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Zielonka – stypendium dla młodzieży z niepełnosprawnością 2022

organizator:

Urząd Miasta Zielonka

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2022

Zielonka – stypendium dla młodzieży z niepełnosprawnością 2022

Z początkiem października rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie stypendium dla uczniów i studentów z niepełnosprawnością. Wnioski przyjmować będziemy do 31 października.

Stypendia dla uczniów i studentów z niepełnosprawnością w Zielonce to autorski i unikatowy program, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. W ciągu tych 10 lat przyznaliśmy już 171 stypendiów na łączną kwotę 395 460 złotych.

Jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o stypendium?

 • jest mieszkańcem Miasta Zielonka;
 • do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 26. roku życia;
 • w roku szkolnym / akademickim, na który jest przyznawane stypendium, jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej albo studentem uczelni wyższej;
 • średni miesięczny dochód brutto za ubiegły rok przypadający na jednego członka jej rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w danym roku;
 • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem pkt 6;
 • w przypadku osób, które ukończyły 16. rok życia, do otrzymania stypendium uprawnia orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jak i kiedy złożyć wniosek o stypendium?
Wnioski należy składać na dany rok szkolny lub akademicki w Urzędzie Miasta Zielonka, w terminie od 1 października do 31 października każdego roku. W przypadku osób niepełnoletnich lub pozbawionych czynności prawnych, wniosek w ich imieniu składają przedstawiciele ustawowi.

W razie pytań organizator prosi o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka, pod numerem telefonu 22 761 39 51.

Informacje pochodzą ze strony: www.zielonka.pl

Inne stypendia dla uczniów i studentów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. 22 761 39 51
um@zielonka.pl
www.zielonka.pl