Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe40
 • artystyczne19
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zielonka – stypendium dla młodzieży z niepełnosprawnością 2022

organizator:

Urząd Miasta Zielonka

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2022

Zielonka – stypendium dla młodzieży z niepełnosprawnością 2022

Z początkiem października rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie stypendium dla uczniów i studentów z niepełnosprawnością. Wnioski przyjmować będziemy do 31 października.

Stypendia dla uczniów i studentów z niepełnosprawnością w Zielonce to autorski i unikatowy program, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. W ciągu tych 10 lat przyznaliśmy już 171 stypendiów na łączną kwotę 395 460 złotych.

Jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o stypendium?

 • jest mieszkańcem Miasta Zielonka;
 • do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 26. roku życia;
 • w roku szkolnym / akademickim, na który jest przyznawane stypendium, jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej albo studentem uczelni wyższej;
 • średni miesięczny dochód brutto za ubiegły rok przypadający na jednego członka jej rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w danym roku;
 • posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem pkt 6;
 • w przypadku osób, które ukończyły 16. rok życia, do otrzymania stypendium uprawnia orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jak i kiedy złożyć wniosek o stypendium?
Wnioski należy składać na dany rok szkolny lub akademicki w Urzędzie Miasta Zielonka, w terminie od 1 października do 31 października każdego roku. W przypadku osób niepełnoletnich lub pozbawionych czynności prawnych, wniosek w ich imieniu składają przedstawiciele ustawowi.

W razie pytań organizator prosi o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka, pod numerem telefonu 22 761 39 51.

Informacje pochodzą ze strony: www.zielonka.pl

Inne stypendia dla uczniów i studentów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. 22 761 39 51
um@zielonka.pl
www.zielonka.pl