Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • socjalne5
 • artystyczne24
 • naukowe35
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Zielonka – stypendia sportowe 2021

organizator:

Urząd Miasta Zielonka

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 20.12.2020

Zielonka – stypendia sportowe 2021

Burmistrz Miasta Zielonka informuje, iż na podstawie Uchwały Nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych, ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody lub stypendium sportowego na rok 2021. Wnioski można składać do dnia 20 grudnia 2020r.

Warunki otrzymania stypendium

Stypendium sportowe może otrzymać mieszkaniec Zielonki, trenujący w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub w klubie sportowym. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium powinna spełnić również warunek uzyskania w ciągu ostatniego roku jednego z następujących wyników sportowych:

 • udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • udział w Mistrzostwach Świata,
 • udział w Mistrzostwach Europy,
 • zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik:

 • trenujący dyscyplinę, w której działa Polski Związek Sportowy,
 • który nie otrzymuje stypendium sportowego z innego źródła
 • który nie pobiera wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

Warunki otrzymania nagrody

Nagroda sportowa może zostać przyznana zawodnikowi, który:

 • jest mieszkańcem Zielonki i trenuje w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub klubie sportowym, lub
 • nie jest mieszkańcem Zielonki, a trenuje w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub w klubie sportowym, mającym siedzibę na terenie Zielonki.

Nagrodę może otrzymać zawodnik, który uzyskał wysokie wyniki sportowe, jednak nie spełnia kryteriów kwalifikujących go do otrzymania stypendium sportowego.

Przyznanie stypendium sportowego uzależnione będzie od spełnienia przez wnioskodawcę warunków i kryteriów określonych w Uchwale Nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendiów, zawartym w powyższej uchwale.

W 2021 roku stypendia sportowe będą wypłacane w dwóch transzach:

 • pierwsza transza w terminie do dnia 20 marca 2021 r.,
 • druga transza w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.

Nagrody sportowe będą przyznawane jednorazowo i zostaną wypłacone w terminie do 20 marca 2021 r.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium/nagrodę sportową można pobrać z naszej strony lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Zielonka.

Informację o każdej przyznanej nagrodzie i stypendium sportowym, podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia się o tym fakcie podmiot wnioskujący.

Informacje pochodzą ze strony: zielonka.pl

W naszych wyszukiwarkach znajdziecie też inne stypendia sportowe.

Kontakt

Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. 22 761 39 13
um@zielonka.pl
zielonka.pl