Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci75
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne33
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe93
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zielonka – stypendia sportowe 2020

organizator:

Urząd Miasta Zielonka

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 20.12.2019

Zielonka – stypendia sportowe 2020

Burmistrz Miasta Zielonka informuje, iż na podstawie uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych, ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody lub stypendium sportowego na rok 2020. Wnioski można składać do dnia 20 grudnia 2019 r.

Warunki otrzymania stypendium

Stypendium sportowe może otrzymać mieszkaniec Zielonki, trenujący w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub w klubie sportowym. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium powinna spełnić również warunek uzyskania w ciągu ostatniego roku jednego z następujących wyników sportowych:

 1. udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 2. udział w Mistrzostwach Świata,
 3. udział w Mistrzostwach Europy,
 4.  zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik:

 • trenujący dyscyplinę, w której działa Polski Związek Sportowy
 • który nie otrzymuje stypendium sportowego z innego źródła
 •  który nie pobiera wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu

Warunki otrzymania nagrody

Nagroda sportowa może zostać przyznana zawodnikowi, który:
a) jest mieszkańcem Zielonki i trenuje w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub klubie sportowym, lub:
b) nie jest mieszkańcem Zielonki, a trenuje w sekcji sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce lub w klubie sportowym, mającym siedzibę na terenie Zielonki.

Nagrodę może otrzymać zawodnik, który uzyskał wysokie wyniki sportowe, jednak nie spełnia kryteriów kwalifikujących go do otrzymania stypendium sportowego.

Przyznanie stypendium sportowego uzależnione będzie od spełnienia przez wnioskodawcę warunków i kryteriów określonych w Uchwale Nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendiów, zawartym w powyższej uchwale.

W 2020 roku stypendia sportowe będą wypłacane w dwóch transzach:

 • pierwsza transza w terminie do dnia 20 marca 2020 r.
 • druga transza w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r.

Nagrody sportowe będą przyznawane jednorazowo i zostaną wypłacone w terminie do 20 marca 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, pok. 101, 05-220 Zielonka.

Informacje pochodzą ze strony: zielonka.pl

Kontakt

Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka

um@zielonka.pl
zielonka.pl/