Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zgierz – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miasta Zgierza

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.12.2019

Zgierz – stypendia sportowe

Od 1 grudnia 2019 r. Wydział Sportu prowadzi nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2019.

O stypendium sportowe Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 r., mogą ubiegać się zawodnicy zrzeszeni w zgierskich klubach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązujących w sporcie.

O stypendium mogą ubiegać się również wybitni sportowcy z klubów sportowych, które nie mają siedziby na terenie miasta Zgierza, o ile zgierskie kluby sportowe nie prowadzą danych dyscyplin sportowych.

Stypendia ustanawia się w niżej wymienionych dyscyplinach sportowych (konkurencjach) mających istotne znaczenie dla sportu w Gminie Miasto Zgierz i promujące Gminę Miasto Zgierz: piłka nożna, zapasy, łucznictwo, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, lekkoatletyka, kolarstwo, karate, sporty wodne, tenis stołowy, tenis ziemny, sporty walki.

Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego:

kryterium osiągniętych wyników sportowych:

 • w dyscyplinach sportowych zespołowych, a w szczególności w piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce i piłce siatkowej – co najmniej zakwalifikowanie do kadry wojewódzkiej lub posiadanie I klasy sportowej nadanej przez ogólnopolski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej;
 • w dyscyplinach sportowych indywidualnych – lekkoatletyka – zakwalifikowanie do kadry wojewódzkiej lub posiadanie I, II bądź III klasy sportowej nadanej przez ogólnopolski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej;
 • w dyscyplinach sportowych indywidualnych pozostałych – zdobycie medalu mistrzostw Polski lub posiadanie jednej z wymienionych klas sportowych: klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej, I bądź II klasy sportowej, nadanej przez ogólnopolski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej;

kryteria dodatkowe – w każdej grupie sportowej:

 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • pozytywna opinia macierzystego stowarzyszenia klubu sportowego,
 • w przypadku uczniów – ocena co najmniej dobra ze sprawowania za dany rok szkolny i promocja do następnej do klasy,
 • dopuszcza się możliwość ubiegania się o stypendium sportowe przez uczniów z oceną poprawną ze sprawowania, o ile zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania ocena ta związana jest z nieobecnością ucznia w szkole, a nieobecność jest spowodowana udziałem w zawodach sportowych; ocena poprawna ze sprawowania wymaga załączenia do wniosku opisowej opinii wychowawcy szkolnego ucznia

Spełnienie przez kandydata kryterium osiągniętych wyników sportowych właściwego dla uprawianej przez niego dyscypliny sportowej oraz kryteriów dodatkowych, jest warunkiem koniecznym, aby kandydatura mogła być rozpatrywana przy przyznawaniu stypendium, lecz nie stanowi gwarancji jego przyznania.

Wnioski o stypendia za rok 2019 należy składać do dnia 31 grudnia 2019 r. do Urzędu Miasta Zgierza, Wydział Sportu, Plac Jana Pawła II 16, dziedziniec wewnętrzny, pok. 1.

Do każdego wniosku muszą być załączone dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Zgierza.

Kwota stypendium miesięcznie nie może być niższa niż 40 zł i wyższa niż 1.000 zł.

Otrzymane wnioski rozpatruje Komisja stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Zgierza., która w ciągu 45 dni od otrzymania wniosków dokonuje ich weryfikacji i oceny. Komisja ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, a w przypadku braku odpowiedzi ze strony wnioskodawcy odmawia uwzględnienia wniosku w dalszej procedurze postępowania.

Stypendia przyznaje się na okres styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień 2020 r. i podlegają one weryfikacji po upływie I półrocza 2020 r. w trybie określonym w uchwale.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie: www.umz.zgierz.pl, w menu (kolejno): „Jak załatwić sprawę” – „Druki i formularze” – „Stypendia – nagrody” – „Stypendia sportowe”. Kopie wyżej wymienionych dokumentów można również otrzymać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, dziedziniec wewnętrzny, pok. 1.

Informacje pochodzą ze strony: www.umz.zgierz.pl

Kontakt

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II 16
Zgierz


www.umz.zgierz.pl