Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • sportowe21
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zdolni z Pomorza – rekrutacja uczniów z powiatów chojnickiego,gdańskiego,kościerskiego…

organizator:

Departament Edukacji i Sportu UMWP Referat projektów i programów edukacyjnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 05.06.2012

Zdolni z Pomorza – rekrutacja uczniów z powiatów chojnickiego,gdańskiego,kościerskiego…

Zasady rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”  dla powiatów rozpoczynających realizację projektu w roku szkolnym 2012/2013 :

 • chojnickiego,
 • gdańskiego,
 • miasta Gdyni
 • kościerskiego,
 • nowodworskiego,
 • puckiego,
 • słupskiego,
 • miasta Sopotu,
 • sztumskiego,
 • tczewskiego.

1. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów kl. I-III (rok szkolny 2011/12) oraz uczniowie klasy I szkół ponadgimnazjalnych (rok szkolny 2011/12) z powiatów: chojnickiego, gdańskiego, kościerskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, sztumskiego, tczewskiego, miasta Gdyni, miasta Sopotu.
2. Udział w projekcie weźmie około 1% populacji uczniów odpowiednio gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
3. Ucznia do projektu zgłasza nauczyciel (lub pedagog/psycholog) przekazując wniosek i arkusz nominacji do powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz ze zgodą rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w projekcie w przypadku ucznia niepełnoletniego.
4. Uczniów należy zgłaszać do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczeń mieszka poza granicami województwa pomorskiego, ale uczęszcza do umiejscowionej w nim szkoły. W takim przypadku uczeń zgłaszany jest do poradni na terenie powiatu, w którym znajduje się szkoła. W wypadku zakwalifikowania ucznia do projektu, będzie on objęty wsparciem w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, które zlokalizowane jest w powiecie, w którym mieści się szkoła, do kórej uczęszcza uczeń.
5. Do projektu ucznia może również zgłosić rodzic lub inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia.
6. Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki i informatyki (z lat 2010/11, 2011/12)* są włączani do systemu w pierwszej kolejności bez potrzeby udziału w teście uzdolnień kierunkowych. Dodatkowo zostaną oni poddani badaniom diagnostycznym.
7. Każdy uczeń zgłoszony do projektu przechodzi badania diagnostyczne w poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz, z wyjątkiem uczniów, o których mowa w ust. 6, test uzdolnień kierunkowych.
8. Wyniki testu uzdolnień kierunkowych oraz wyniki badań przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowią ostateczne kryterium przyjęcia uczniów uzdolnionych do projektu w poszczególnych powiatach.
9. Po zakończeniu procesu diagnozowania uczniów (na początku roku szkolnego 2012/2013) każdy powiat odrębnie tworzy i ogłasza listę uczniów przyjętych do udziału w systemie oraz listę uczniów zidentyfikowanych do szczególnego wsparcia przez szkoły macierzyste (w tym listę rezerwową uczniów do udziału w projekcie).
10. W ramach projektu uczeń zostaje objęty wsparciem w zakresie jednego przedmiotu.
11. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w projekcie jego miejsce zajmuje uczeń z listy rezerwowej.
12. Obowiązuje zasada „otwartych drzwi”, tzn. istnieje możliwość włączenia ucznia uzdolnionego do systemu w szczególnej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania, uzyskanie tytułu laureata Olimpiady, Ligi Zadaniowej organizowanej w ramach systemu).
13. W przypadku zgłoszenia ucznia do projektu po upływie terminu rekrutacji zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.
14. Uczeń zakwalifikowany do projektu zobowiązany będzie do podpisania i złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Terminy rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”  dla powiatów rozpoczynających realizację projektu w roku szkolnym 2012/2013:

 • chojnickiego,
 • gdańskiego,
 • miasta Gdyni
 • kościerskiego,
 • nowodworskiego,
 • puckiego,
 • słupskiego,
 • miasta Sopotu,
 • sztumskiego,
 • tczewskiego.

21 maja 2012 r. – 5 czerwca 2012 r.

Wypełniony wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, zawierający zgodę rodziców/opiekunów prawnych, wraz z wypełnionym arkuszem nominacji i formularzem zgody na przetwarzanie danych, przekazać należy osobiście lub pocztą do właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dokumenty każdego ucznia powinny znaleźć się w oddzielnej kopercie. W wypadku zgłoszeń zbiorczych kilku uczniów (np. z danej szkoły), każdy komplet dokumentów powinien być trwale zszyty lub umieszczony w oddzielnej foliowej koszulce.

Kopertę należy opatrzyć napisem Zgłoszenie ucznia do projektu „Zdolni z Pomorza”.

Uczniowie szkół niepublicznych wnioski składają do poradni, na której obszarze działania znajduje się ich szkoła. Lista poradni poniżej.

Wnioski niekompletne będą wymagały uzupełnienia, dlatego bardzo ważne jest podanie danych kontaktowych, w tym np. adresu e-mail.

Lista poradni psychologiczno-pedagogicznych, które przyjmuja wnioski.

powiat bytowski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
77-100 Bytów
ul. Gdańska 59
tel.: 59 822 25 20
poradnia.psychol@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
77-200 Miastko
ul. Młodzieżowa 4a
tel.: 59/857-28-71
pppmiastko@wp.pl

powiat chojnicki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30,
89-620 Chojnice,
tel.: 52/334-44-64
pppchojnice@op.pl

powiat człuchowski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
77-300 Człuchów
ul. Szczecińska 20
tel.: 59/834-11-33
ppp.czluchow@wp.pl

miasto Gdańsk

W Gdańsku wnioski i arkusze nominacji powinny być składane osobiście lub pocztą w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 Maja 9, pokój 304. Badania diagnostyczne będzie prowadziło pięć gdańskich poradni (niżej wymienionych).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
80-259 Gdańsk
ul. Obywatelska 1
tel.: 58 341 87 58
poradnia1gda@interia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
80-448 Gdańsk
ul. L. Krzemienieckiej 1
tel.: 58 520 13 49
pppnr2@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5
80-288 Gdańsk
ul. Zw. Jaszczurczego 4
tel.: 58 348 72 82

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6
80-704 Gdańsk
ul. Lenartowicza 21
tel.: 58 301 18 15
poradnianr6@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7
80-229 Gdańsk
ul. Traugutta 82
tel.: 58 341 39 50
ppp_7@op.pl

powiat gdański
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 2,
83-000 Pruszcz Gdański,
tel.: 58/682-33-04
poradnia-pruszcz@tlen.pl

miasto Gdynia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Leopolda Staffa 10,
81-597 Gdynia,
tel.: 58/622-09-42
ppp1.gdynia@info.progman.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Opata Hackiego 13,
81-213 Gdynia,
tel.: 58/623-31-39
ppp2gdynia@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3
ul. Unruga 76,
81-153 Gdynia,
tel.: 58/625-35-02
ppp3_gdynia@wp.pl

powiat kartuski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
83-300 Kartuzy
ul. Mściwoja II 20
tel.: 58/681-02-47 58/685-34-96
ppp-kartuzy@wp.pl

powiat kościerski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Świętojańska 5,
83-400 Kościerzyna,
tel.: 58/686-48-61
ppp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

powiat kwidzyński
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
82-500 Kwidzyn
ul. Grudziądzka 8
tel.: 55 279 21 19
ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie
82-550 Prabuty
ul. Reymonta 1
tel.: 55 278 21 16
poradniaprabuty@op.pl

powiat lęborski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
84-300 Lębork
ul. Okrzei 15a
tel.: 59 86 21 834
ppplebork@poczta.onet.pl

powiat malborski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
82-200 Malbork
ul. Reymonta 24
tel.: 55 647 37 00
pppmalbork@post.pl

powiat nowodworski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 3 Maja 6,
82-100 Nowy Dwór Gdański,
tel.: 55/247-22-82
poradniandg@interia.pl

powiat pucki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kolejowa 7,
84-100 Puck,
tel.: 58/673-25-69
ppppuck@post.pl

miasto Słupsk
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
76-200 Słupsk
ul. Narutowicza 9
tel.: 59/845-60-20
ppp.slupsk1@poczta.onet.pl

powiat słupski 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Fabryczna 1,
76-200 Słupsk,
tel.: 59/845-60-85
pppslupsk2@interia.pl

miasto Sopot
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Władysława IV 23/25,
81-742 Sopot,
tel.: 58/551-51-33
ppp@sopot.pl

powiat starogardzki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
83-200 Starogard Gdański
ul. Grunwaldzka 28
tel.: 58/562-29-82
poradnia.starogard@neostrada.pl

powiat sztumski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Sierakowskich 15,
82-400 Sztum,
tel.: 55/277-23-74
pppsztum@interia.pl

powiat tczewski
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 6,
83-110 Tczew,
tel.: 58/531-10-09
ppp.tczew@info.progman.pl

powiat wejherowski
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
84-200 Wejherowo
ul. Ofiar Piaśnicy 22
tel.: 58 672 10 08
pppwejherowo@op.pl

Informacje pochodzą ze strony zdolnizpomorza.pomorskie.eu

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu UMWP Referat projektów i programów edukacyjnych
ul. Długi Targ 1/7
80- 828 Gdańsk


zdolnizpomorza.pomorskie.eu