Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci24
 • absolwenci14
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe14
 • socjalne7
 • artystyczne17
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Zdolni z Pomorza – powiat tczewski

organizator:

Starostwo Powiatowe w Tczewie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 28.06.2019

Zdolni z Pomorza – powiat tczewski

Dołącz do Zdolnych z Pomorza! Powiat Tczewski uruchamia rekrutację uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski” na rok szkolny 2019/2020 realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaproszeni są uczniowie:

 • VI – VIII klasy szkoły podstawowej,
 • klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
 • do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza-powiat tczewski oferującym wszechstronne wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

W programie między innymi:

 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
 • spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach,
 • warsztaty tematyczne,
 • obozy naukowe
 • stypendia
 • i wiele innych form wsparcia oferowanych bezpłatnie.

Obszary objęte wsparciem w ramach projektu:

 • matematyka, fizyka i informatyka
 • biologia i chemia
 • kompetencje społeczne (język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

lokalnych form wsparcia, do których należą:

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu (stypendia)
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

form wsparcia o zasięgu regionalnym, tj.:

 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe),
 • spotkania i warsztaty autorskie

akademickich form wsparcia:

 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.

Rekrutacja w obszarach matematyka-informatyka-fizyka prowadzona jest w etapach:

 • złożenie wniosku o przeprowadzenie badań, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tczewie (do 28 czerwca 2019r.);
 • badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
 • test uzdolnień kierunkowych.

Natomiast w obszarach biologia – chemia oraz kompetencje społeczne rekrutacja prowadzona jest następująco:

 • złożenie wniosku o przeprowadzenie badań, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tczewie (do 29 czerwca 2019 r.);
 • badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie;
 • przygotowanie projektu oraz przekazanie projektu do LCNK w Tczewie (I LO w Tczewie) w terminie do 20 września 2019 r.;
 • prezentacja opracowanych projektów w LCNK w Tczewie – do 18 października 2019 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat.tczew.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew