Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Zdobywaj wiedzę i świat – stypendia USKI dla uczniów

organizator:

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2015

Zdobywaj wiedzę i świat – stypendia USKI dla uczniów

DLA KOGO
O stypendia moga ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu.
KORZYŚCI
 • Możesz otrzymać 750 zł.
 • Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku na okres 5 miesięcy (tj. na I i II semestr szkolny) w wysokości 150 zł miesięcznie.
ZASADY
Kandydatów zgłasza Dyrekcja szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wniosek oraz załączniki należy przesłać na adres USKI.
Następnie na stronie www.uski.edu.pl odbywa się głosowanie publiczne oraz głosowanie dla Dyrektorów szkół biorących udział w programie.
Szczegółowe warunki udziału w programie oraz procedurę rekrutacyjną określa regulamin.
TERMINY
W roku szkolnym 2015/2016 uczestników należy zgłaszać się w następujących terminach (decyduje data stempla pocztowego):
 • I semestr: od 1 września 2015 do 16 października 2015
 • II semestr: od 1 stycznia 2016 do 18 marca 2016
Informacje pochodzą ze strony: www.uski.edu.pl

Kontakt

Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego
ul. Ładna 2
31-444 Kraków
tel. 12 418 87 50
sekretariat@uski.edu.pl
www.uski.edu.pl