Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne18
 • artystyczne33
 • sportowe25
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Zdobądź staż na stypendium – Politechnika Warszawska

organizator:

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 17.03.2014

Zdobądź staż na stypendium – Politechnika Warszawska

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs:
ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STAŻ

Biuro zaprasza studentów (z 9 Jednostek PW – wymienionych w tabeli poniżej) studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia do składania aplikacji na konkurs.

W konkursie można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.

Dokumenty należy składać do 17 marca 2014 r., do godz. 13:00.

W I etapie procedury konkursowej należy złożyć:

 • Wniosek o stypendium stażowe
 • Program stażu

Staż może rozpocząć się najwcześniej 1 marca, a powinien zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2014 r.

OCENA WNIOSKÓW

Oceny formalnej złożonych dokumentów dokona Biuro ds. Projektu. Dokumenty, które będą zawierały braki formalne zostaną odrzucone z procedury konkursowej i tym samym nie zostaną przekazane Komisji Kwalifikacyjnej.

Jedynym kryterium kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów na danym stopniu. Przy tworzeniu list rankingowych pod uwagę brana będzie średnia ważona ocen z całego toku studiów na danym stopniu.

W przypadku studentów 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających studia w lutym 2014 r. oraz tych będących na 2 semestrze studiów II stopnia na wydziale, gdzie obowiązuje rozliczenie roczne, zostanie wzięta pod uwagę średnia ocen jaka widnieje na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. W takim przypadku, gdy osoba odbywała studia na I stopniu na innej uczelni, niezbędne będzie uzupełnienie dokumentów o kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

W przypadku rozliczeń rocznych obowiązujących na wydziale na danym stopniu studiów, brana będzie pod uwagę średnia wyliczona w momencie ostatniej rejestracji. Rozliczenia roczne obowiązują na:

 • Wydziale Inżynierii Materiałowej
 • Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Wydziale Geodezji i Kartografii
 • Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
 • Wydziale Inżynierii Lądowej

Stypendia przyznawane są studentom spełniającym kryteria, wg kolejności na liście rankingowej (wg średniej ocen), aż do wyczerpania puli stypendiów przydzielonych danej jednostce PW. W przypadku rezygnacji ze stażu zakwalifikowanego studenta, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rankingowej.

Listy rankingowe udostępnione będą na stronie internetowej Projektu, niezwłocznie po zatwierdzeniu ich przez Prorektora ds. Studiów, nie później niż 4 kwietnia 2014 r.

Przewidywana liczba stypendiów krajowych w roku 2014 wynosi min. 171. Pula stypendiów przypadająca na dany Wydział zawiera się w przedziale 13 – 25 stypendiów. W przypadku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Wydziału Geodezji i Kartografii stypendia zostaną podzielone dodatkowo na kierunki, proporcjonalnie do ilości studentów na danym kierunku.

Kontakt: informacji ws. programu stażowego udziela Katarzyna Podyma-Różak, e-mail: k.rozak@pr.pw.edu.pl
ul. Noakowskiego 3, pokój 50 G, tel./fax (22) 234 59 88

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Projektu: www.pr.pw.edu.pl/staze

Jednocześnie informujemy, że 4 marca 2014 r. o godz. 16:15, w sali 315 w Gmachu Głównym PW odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla studentów na temat konkursu stażowego.

Informacje pochodzą ze strony www.pr.pw.edu.pl

Kontakt

Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3 pok. 50 (G, H, I)
00-664 Warszawa


www.pr.pw.edu.pl