Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe56
 • socjalne8
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zawoja – stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów

organizator:

Urząd Gminy Zawoja

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2021

Zawoja – stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów

Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór wniosków na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków stypendialnych listownie na adres Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 za pośrednictwem poczty tradycyjnej, istnieje także możliwość pozostawienia korespondencji w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy lub przekazania elektronicznie za pośrednictwem Skrytki ePuap: /UGZ/Skrytka w terminie do 30 kwietnia 2021 r. złożone wnioski po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zawoja.ug.pl

Nie jest wymagana opinia Dyrektora placówki oświatowej, kulturalnej lub sportowej o uczniu, Urząd Gminy sam wystąpi o taką opinię.

Należy pamiętać o podpisaniu wniosku przez wnioskodawcę. Jeżeli wniosek będzie składał inny wnioskodawca niż wskazany w § 16 lit e) Regulaminu, jest on zobowiązany do dołączenia do wniosku podpisanej przez zainteresowanego lub jego prawnego opiekuna w przypadku uczniów niepełnoletnich Klauzuli informacyjnej, której wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu.

Stypendium będzie wypłacane tylko i wyłącznie na konto bankowe, dlatego należy wskazać nr rachunku bankowego we wniosku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, ponieważ dotyczy on tylko i wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja.

Do wniosku należy dołączyć informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach i zajmowane miejsca za rok 2020.

O decyzji przyznania stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Informacje pochodzą ze strony: zawoja.ug.pl

Inne stypendia adresowane do uczniów znajdziecie na naszej stronie.

Kontakt

Urząd Gminy Zawoja
Zawoja 1307
34-222 Zawoja
tel. 33 87 75 015
sekretariat@zawoja.ug.pl
zawoja.ug.pl