Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Żaczek – Fundacja „Daj szansę”

organizator:

Fundacja "Daj szansę"

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Żaczek – Fundacja „Daj szansę”

Fundacja „Daj Szansę” ogłosiła XI edycję programu  stypendialnego „Żaczek” na rok szkolny 2016/2017. Program stypendialny ”Żaczek” jest programem stypendiów naukowo-socjalnych realizowanym przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego.

Z pomocy Programu Stypendialnego „Żaczek” mogą korzystać uczniowie liceów ogólnokształcących i techników zamieszkali na terenie powiatu skarżyskiego lub spoza powiatu, ale uczęszczający do szkół na terenie powiatu skarżyskiego, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • Na świadectwie promocyjnym w liceum lub technikum otrzymali w roku szkolnym 2015/2016 średnią ocen co najmniej 4,78, a absolwenci gimnazjów (uczniowie klas pierwszych) na świadectwie końcowym w gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0.
 • Nie otrzymują stypendiów z innych źródeł.
 • Średnie miesięczne dochody netto na członka rodziny nie przekraczają 1.000 zł, a w przypadku gdy członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności średnie dochody nie mogą przekroczyć 1.200 zł.
 • Charakteryzują się nienaganną postawą, są aktywni społecznie, działają na rzecz rówieśników i środowiska – wolontariat (udokumentowane przykłady działalności np. zdjęcia, dyplomy, opinie organizacji i instytucji).

Ponadto brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria:

 • Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub inne szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej.
 • Inne szczególne okoliczności.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują zainteresowani kandydaci, składając wnioski osobiście w siedzibie Fundacji ul.Konarskiego 20p.3 od 12.09 – 30.09.2016 r. w godz.13.00-15.30

W dokumentach składanych przez kandydata ubiegającego się o stypendium muszą się znaleźć:

– wniosek o przyznanie stypendium wypełniony przez kandydata,

– oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej wraz z zaświadczeniami o dochodach rodziców/opiekunów z czerwca 2016 roku, w przypadku działalności gospodarczej należy podać również wysokość rocznych dochodów poświadczoną przez Urząd Skarbowy,

– kopie świadectw, dyplomów oraz inne materiały dokumentujące osiągnięcia kandydata,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyboru stypendystów w drodze konkursu dokonuje Komisja Stypendialna złożona z co najmniej 5 członków Zarządu w terminie do 14.10.2016r.

Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna.

Nabór wniosków trwa do 30.09.2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: daj-szanse.eu

Kontakt

Fundacja "Daj Szanse"
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. +49 39-53-014

Dokumenty

do pobrania