Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Żaczek – Fundacja „Daj szansę”

organizator:

Fundacja "Daj szansę"

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Żaczek – Fundacja „Daj szansę”

Fundacja „Daj Szansę” ogłosiła XI edycję programu  stypendialnego „Żaczek” na rok szkolny 2016/2017. Program stypendialny ”Żaczek” jest programem stypendiów naukowo-socjalnych realizowanym przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego.

Z pomocy Programu Stypendialnego „Żaczek” mogą korzystać uczniowie liceów ogólnokształcących i techników zamieszkali na terenie powiatu skarżyskiego lub spoza powiatu, ale uczęszczający do szkół na terenie powiatu skarżyskiego, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • Na świadectwie promocyjnym w liceum lub technikum otrzymali w roku szkolnym 2015/2016 średnią ocen co najmniej 4,78, a absolwenci gimnazjów (uczniowie klas pierwszych) na świadectwie końcowym w gimnazjum uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0.
 • Nie otrzymują stypendiów z innych źródeł.
 • Średnie miesięczne dochody netto na członka rodziny nie przekraczają 1.000 zł, a w przypadku gdy członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności średnie dochody nie mogą przekroczyć 1.200 zł.
 • Charakteryzują się nienaganną postawą, są aktywni społecznie, działają na rzecz rówieśników i środowiska – wolontariat (udokumentowane przykłady działalności np. zdjęcia, dyplomy, opinie organizacji i instytucji).

Ponadto brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria:

 • Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub inne szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej.
 • Inne szczególne okoliczności.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują zainteresowani kandydaci, składając wnioski osobiście w siedzibie Fundacji ul.Konarskiego 20p.3 od 12.09 – 30.09.2016 r. w godz.13.00-15.30

W dokumentach składanych przez kandydata ubiegającego się o stypendium muszą się znaleźć:

– wniosek o przyznanie stypendium wypełniony przez kandydata,

– oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej wraz z zaświadczeniami o dochodach rodziców/opiekunów z czerwca 2016 roku, w przypadku działalności gospodarczej należy podać również wysokość rocznych dochodów poświadczoną przez Urząd Skarbowy,

– kopie świadectw, dyplomów oraz inne materiały dokumentujące osiągnięcia kandydata,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyboru stypendystów w drodze konkursu dokonuje Komisja Stypendialna złożona z co najmniej 5 członków Zarządu w terminie do 14.10.2016r.

Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna.

Nabór wniosków trwa do 30.09.2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: daj-szanse.eu

Kontakt

Fundacja "Daj Szanse"
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. +49 39-53-014

Dokumenty

do pobrania