Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

Zabierzów – stypendium dla uczniów

organizator:

Urząd Gminy Zabierzów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Zabierzów – stypendium dla uczniów

Do 31. lipca uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczęszczający do szkół poza Gminą Zabierzów, mogą składać wnioski o stypendium motywacyjne jeśli mają ocenę zachowania wzorową w przypadku uczniów szkół podstawowych, bardzo dobrą lub wzorową i średnią ocen z bieżącego roku szkolnego co najmniej 4,0 w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uchwała Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów” (t.j. Dz. Urz. Woj. Małop. 2020 r. poz. 3922) i wzory wniosków są na stronie gzeas.zabierzow.org.pl

Uczniowie szkół podstawowych samorządowych i niepublicznych, uczęszczający do szkół na terenie Gminy Zabierzów, nie składają wniosków o stypendium motywacyjne, ponieważ ich wyniki nauczania za bieżący rok szkolny, zgodnie z w/w uchwałą, przesyłają do GZEAS  Dyrektorzy szkół.

Głównym założeniem programu opisanego w uchwale zamieszczonej poniżej, jest wspieranie zdolnych uczniów i studentów oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w osiąganiu celów na miarę ich możliwości. Spośród wielu wyzwań, przed jakimi stoi Gmina, priorytetowe  jest ciągłe inwestowanie w kluczowy dla rozwoju kapitał ludzki i tworzenie jak najlepszych warunków dla wykorzystania kapitału wiedzy, energii i przedsiębiorczości obywateli Gminy. Jest absolutnie niezbędne, by Gmina Zabierzów była przyjaznym środowiskiem dla rozwoju biznesu, inaczej kapitał ludzki (najlepsi studenci, pracownicy, naukowcy i przedsiębiorcy) przeniesie się do innych Gmin.

Informacje pochodzą ze strony: gzeas.zabierzow.org.pl

W naszej bazie możecie znaleźć też inne stypendia dla uczniów!

Kontakt

Urząd Gminy Zabierzów
ul. Kolejowa 15
Zabierzów
tel. 12 285 15 62
sekretariat@zabierzow.org.pl
www.zabierzow.org.pl