Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XX edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

organizator:

Fundacja „Porozumienie bez barier”

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.07.2016

XX edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

Po raz dwudziesty przyznane zostaną stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom w wieku 10-17 lat, uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Termin przyjmowania wniosków od dnia 27 czerwca 2016 r. – 25 lipca 2016 r. 

Regulamin Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

1. Pomoc Funduszu przeznaczona jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 10 – 17 lat.
2. Opracowanie warunków i kryteriów przyznawania pomocy należy do Rady Funduszu.
3. Wnioski o pomoc powinny składać osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium. Formularze wniosków można uzyskać w Fundacji „Porozumienie bez barier” w drugiej połowie kwietnia.
4. Rada Funduszu może udzielić wnioskodawcy pomocy stypendialnej:
• rzeczowej, w postaci pomocy dydaktycznych,
• finansowej, w postaci dotacji celowej, jednorazowej lub miesięcznych rat wypłacanych przez okres 12 miesięcy,
• rzeczowej i finansowej jednocześnie.
5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendium brana jest pod uwagę ocena potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, predyspozycje i dotychczasowe osiągnięcia. Stypendia kierowane są w pierwszej kolejności do tych zdolnych uczniów, którym warunki życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, sytuacja zdrowotna).
6. Termin przyjmowania wniosków upływa 25 lipca każdego roku.
7. Decyzje o przyjęciu w poczet stypendystów Funduszu podejmuje Rada Funduszu w listopadzie każdego roku.
8. O decyzji Rady pisemnie lub telefonicznie zostaną poinformowani wyłącznie stypendyści.
9. Stypendia przekazywane są: na przełomie listopada/grudnia – dotacja finansowa jednorazowa lub przez okres 12 miesięcy począwszy od listopada/grudnia – dotacja finansowa wypłacana w ratach.
10. Rada Funduszu corocznie określa wysokość stypendiów oraz liczbę stypendystów w zależności od posiadanych środków.
11. Rada Funduszu może zasięgać opinii właściwego kuratorium lub innych instytucji oświatowych dotyczących osiągnięć wnioskodawcy.
12. Laureaci nie mogą ubiegać się o powtórne otrzymanie stypendium z Funduszu.
13. W skład Rady Funduszu wchodzą wybitni pedagodzy, reprezentanci świata kultury i nauki oraz przedstawiciele Fundacji „Porozumienie bez barier”.
14. Obsługę Funduszu prowadzi Fundacja „Porozumienie bez barier”, tel./fax: 22 849 96 62. Wnioski należy kierować na adres:

Fundacja „Porozumienie bez barier”
ul. Al. Przyjaciół 8 lok. 1A
00-565 Warszawa

z dopiskiem „Fundusz Pomocy Młodym Talentom”

Informacje pochodzą ze strony fpbb.pl.

LINKI:
Regulamin i wniosek

Kontakt

Fundacja „Porozumienie bez barier”
ul. Al. Przyjaciół 8 lok. 1A
00-565 Warszawa


fpbb.pl