Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

XVIII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”

organizator:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 28.09.2018

XVIII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza nabór wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Na młodych, utalentowanych Dolnoślązaków Fundacja ma roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 24 września 2018 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca października 2018.

Wymagania tegorocznego konkursu

Niezbędne warunki:

 • spełnienie wymagań Regulaminu Konkursu
 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Do pobrania

 • Regulamin Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk„
 • Wnioski:

-Wniosek ogólny – w kategoriach dokonań naukowych, sportowych lub artystycznych
-Wniosek w kategorii działalności społecznej

Załącznik nieobowiązkowy:

-Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

Informacje dodatkowe

 • Fundacja prosi nie przesyłać oryginałów świadectw ani dyplomów (tylko kopie; dokumenty nie będą zwracane!).
 • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii (o wyborze kategorii decyduje wnioskujący biorąc pod uwagę przewagę osiągnięć, które prezentuje we wniosku).
 • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (za wyjątkiem: patrz punkt następny).
 • Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej.
 • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2018 klasy I, II lub III szkoły podstawowej.
 • Zgodnie z Regulaminem Fundacja nie udziela uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
 • Lokalne organizacje wspierające kandydatów na stypendystów

Konkurs wspierają „Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego Fundacja zachęca do kontaktu z „Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Informacje pochodzą ze strony www.fem.org.pl

Kontakt

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Dokumenty

do pobrania