Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVI Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est – Polonia

organizator:

Fundacja Crescendum Est - Polonia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

XVI Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est – Polonia

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie, studenci i absolwenci państwowych szkół średnich i wyższych, będący obywatelami polskimi, posiadającymi w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Warunkiem stanięcia do konkursu o przyznanie stypendium jest przedstawienie przez aplikującego:
1. 3 listów referencyjnych, w tym co najmniej jednego od osoby będącej samodzielnym pracownikiem naukowym, przesłanych bezpośrednio przez opiniodawców do Biura Fundacji;
2. pisemnej rekomendacji władz szkoły, uczelni, jednostki badawczo-rozwojowej, wydziału lub instytutu;
3. potwierdzonej przez władze uczelni kopii indeksu studenckiego z dotychczasowego przebiegu studiów zawierającego średnią z egzaminów wyższą niż 4, 5 w skali 2-5 lub odpowiednich świadectw szkolnych i dyplomów;
4. wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego o przyznanie stypendium wraz z krótką analizą projektu, dla realizacji którego aplikant ubiega się o przyznanie stypendium (ca 2 strony maszynopisu);
5. świadectwa zdrowia;
6. curriculum vitae, wraz z listą publikacji, patentów, dodatkowych rekomendacji, zaproszeń do uczelni zagranicznych, itp.;
7. dowodu złożenia egzaminu z biegłego posługiwania się w mowie i piśmie językiem tego kraju, w którym znajduje się wybrana przez aplikanta uczelnia.

Dokumenty wymienione w pkt. 2 d, e, f, g winny być złożone poza polską wersją językową także w języku kraju, o wyjazd do którego ubiega się aplikant. Komplet dokumentów winien być złożony w Biurze Fundacji.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XVI Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2011 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji:

Fundacja Crescendum Est – Polonia
ul. Różana 8 lok. 16
02-548 Warszawa

Kwestionariusz ten wraz załącznikami dostępny jest na stronie Dokumenty portalu Fundacji.

Informuję, że umowa o stypendium podpisywana z laureatami Konkursu przewiduje zobowiązanie zwycięzcy do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej 5 lat. Gwarancją wypełnienia tego zobowiązania jest podpis na wekslu „in blanco”. W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

Informacja pochodzi ze strony www.crescendumest.pl

Kontakt

Fundacja Crescendum Est - Polonia
ul. Różana 8 lok. 16
02-548 Warszawa


www.crescendumest.pl