Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci16
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe21
 • inne3
 • sportowe5
 • socjalne5
 • artystyczne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XV edycja programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego

organizator:

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2014

XV edycja programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego

Rozpoczełą się rekrutacja do XV edycji programu stypendialnego.Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.
Od tego roku zostają wprowadzone zmiany w regulaminie:
 • zwiększenie kryterium dochodowego do 500 zł na osobę
 • przy podejmowaniu decyzji komisja kierować się będzie nadal tak jak dotychczas następującymi kryteriami: wyniki w nauce, osiągnięcia i aktywność społeczna oraz sytuacja materialna;
 • zmiana nastąpi jednak w wagach do punktacji, czyli udziale procentowym poszczególnych kryteriów w całości uzyskanych punktów, tj.
– wyniki w nauce nadal będą stanowić 50%
– zwiększony będzie nacisk na osiągnięcia i aktywność, tu udział procentowy wynosił będzie 30%
– pozostałe 20% to sytuacja materialna (do tej pory stanowiła 30%).
 • wprowadzone zostaje również nowe stypendium za szczególne osiągnięcia. Stypendium wyłaniane będzie przez Komisję stypendialną spośród składanych wniosków spełniających kryteria regulaminowe.
Jeżeli więc spełniasz łącznie następujące warunki:
 • jesteś uczniem szkoły średniej,
 • jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
 • posiadasz minimalną średnią 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)
 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500,00 zł netto
to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.
Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.
Termin:
Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2014 r. – liczy się data stempla pocztowego.


Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia.ts.konin.pl

Kontakt

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
Ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin


www.stypendia.ts.konin.pl