Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

XV edycja programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego

organizator:

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2014

XV edycja programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego

Rozpoczełą się rekrutacja do XV edycji programu stypendialnego.Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.
Od tego roku zostają wprowadzone zmiany w regulaminie:
 • zwiększenie kryterium dochodowego do 500 zł na osobę
 • przy podejmowaniu decyzji komisja kierować się będzie nadal tak jak dotychczas następującymi kryteriami: wyniki w nauce, osiągnięcia i aktywność społeczna oraz sytuacja materialna;
 • zmiana nastąpi jednak w wagach do punktacji, czyli udziale procentowym poszczególnych kryteriów w całości uzyskanych punktów, tj.
– wyniki w nauce nadal będą stanowić 50%
– zwiększony będzie nacisk na osiągnięcia i aktywność, tu udział procentowy wynosił będzie 30%
– pozostałe 20% to sytuacja materialna (do tej pory stanowiła 30%).
 • wprowadzone zostaje również nowe stypendium za szczególne osiągnięcia. Stypendium wyłaniane będzie przez Komisję stypendialną spośród składanych wniosków spełniających kryteria regulaminowe.
Jeżeli więc spełniasz łącznie następujące warunki:
 • jesteś uczniem szkoły średniej,
 • jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
 • posiadasz minimalną średnią 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)
 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500,00 zł netto
to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.
Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.
Termin:
Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2014 r. – liczy się data stempla pocztowego.


Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia.ts.konin.pl

Kontakt

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
Ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin


www.stypendia.ts.konin.pl