Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci18
 • absolwenci10
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • muzyczne8
 • socjalne3
 • naukowe13
 • inne5
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd15
ARCHIWUM
Wróć do listy

XV edycja programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego

organizator:

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2014

XV edycja programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego

Rozpoczełą się rekrutacja do XV edycji programu stypendialnego.Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.
Od tego roku zostają wprowadzone zmiany w regulaminie:
 • zwiększenie kryterium dochodowego do 500 zł na osobę
 • przy podejmowaniu decyzji komisja kierować się będzie nadal tak jak dotychczas następującymi kryteriami: wyniki w nauce, osiągnięcia i aktywność społeczna oraz sytuacja materialna;
 • zmiana nastąpi jednak w wagach do punktacji, czyli udziale procentowym poszczególnych kryteriów w całości uzyskanych punktów, tj.
– wyniki w nauce nadal będą stanowić 50%
– zwiększony będzie nacisk na osiągnięcia i aktywność, tu udział procentowy wynosił będzie 30%
– pozostałe 20% to sytuacja materialna (do tej pory stanowiła 30%).
 • wprowadzone zostaje również nowe stypendium za szczególne osiągnięcia. Stypendium wyłaniane będzie przez Komisję stypendialną spośród składanych wniosków spełniających kryteria regulaminowe.
Jeżeli więc spełniasz łącznie następujące warunki:
 • jesteś uczniem szkoły średniej,
 • jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
 • posiadasz minimalną średnią 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)
 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500,00 zł netto
to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.
Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.
Termin:
Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2014 r. – liczy się data stempla pocztowego.


Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia.ts.konin.pl

Kontakt

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego
Ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin


www.stypendia.ts.konin.pl