Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • sportowe21
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XV edycja konkursu stypendialnego Programu "zDolny Śląsk"

organizator:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 04.09.2015

XV edycja konkursu stypendialnego Programu "zDolny Śląsk"

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach XV edycji konkursu stypendialnego Programu „zDolny Śląsk”. Roczne stypendia w kwocie od 2500 zł do 3500 zł zostaną przyznane w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej, a sfinansowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. O stypendia mogą starać się uczniowie i tegoroczni absolwenci szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Nabór wniosków potrwa do 4 września 2015 roku.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” jest wspólną inicjatywą Fundacji Edukacji Międzynarodowej i Samorządu Województwa Dolnośląskiego, będąc jednym z elementów Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Celem Programu jest wsparcie rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów u uczniów, mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Zasady i kryteria przyznawania stypendiów w ramach Programu ustala Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień w składzie:
1). Przewodniczący – Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
2). Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Międzynarodowej,
3). Dolnośląski Kurator Oświaty,
4). Przedstawiciel Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia, Opola i Zielonej Góry,
5). Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
6). Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do dnia 9 października 2015 r.

Wymagania tegorocznego konkursu

Niezbędne warunki:

 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Wnioski należy przesyłać do 4 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego), tylko drogą pocztową, na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej (53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”) – inna forma złożenia wniosku nie jest dopuszczana.

Do pobrania
Wniosek dla uczniów szkół podstawowych (uczniowie, którzy ukończyli kl. IV w czerwcu 2015, uczniowie kl.V-VI, a także absolwenci szkół podstawowych z czerwca 2015):
– kategoria – naukowa, sportowa lub artystyczna
– kategoria – działalność społeczna

Wniosek dla uczniów gimnazjów (uczniowie gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015, w tym absolwenci gimnazjum z czerwca 2015):
– kategoria – naukowa, sportowa lub artystyczna
– kategoria – działalność społeczna

Wniosek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015, w tym absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z kwietnia 2015):
– kategoria – naukowa, sportowa lub artystyczna
– kategoria – działalność społeczna

Regulamin Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”:
– regulamin

Informacje dodatkowe
– Organizatorzy proszą o nieprzesyłanie oryginałów świadectw i dyplomów (tylko kopie; dokumenty nie będą zwracane).
– Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii.
– Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (tylko wypełnienie załącznika dotyczącego sytuacji materialnej jest dobrowolne).
– Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej.
– W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2015 klasy I, II lub III szkoły podstawowej.
– Zgodnie z Regulaminem organizator nie udziela uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Informacje pochodzą ze strony www.fem.org.pl

Kontakt

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Zielińskiego 38
53-534 Wrocław


www.fem.org.pl