Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XIX edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

organizator:

Fundacja "Porozumienie bez barier"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.07.2015

XIX edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

Stypendia Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów  w wieku 10 – 17 lat.
Rada Funduszu może udzielić wnioskodawcy pomocy stypendialnej:
 • rzeczowej, w postaci pomocy dydaktycznych,
 • finansowej, w postaci dotacji celowej, jednorazowej lub miesięcznych rat wypłacanych przez okres 12 miesięcy,
 • rzeczowej i finansowej jednocześnie.
Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendium brana jest pod uwagę ocena potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, predyspozycje i dotychczasowe osiągnięcia. Stypendia kierowane są w pierwszej kolejności do tych zdolnych uczniów, którym warunki życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, sytuacja zdrowotna).
Wnioski należy kierować na adres:
Fundacja „Porozumienie bez barier”
ul. Al. Przyjaciół 8 lok. 1A
00-565 Warszawa
z dopiskiem „Fundusz Pomocy Młodym Talentom”
Termin przyjmowania wniosków upływa 25 lipca każdego roku.
Decyzje o przyjęciu w poczet stypendystów Funduszu podejmuje Rada Funduszu w listopadzie każdego roku.
O decyzji Rady pisemnie lub telefonicznie zostaną poinformowani wyłącznie stypendyści. Stypendia przekazywane są:  na przełomie listopada/grudnia – dotacja finansowa jednorazowa lub przez okres 12 miesięcy począwszy od listopada/grudnia – dotacja finansowa wypłacana w ratach.
Rada Funduszu corocznie określa wysokość stypendiów oraz liczbę stypendystów w zależności od posiadanych środków. Rada Funduszu może zasięgać opinii właściwego kuratorium lub innych instytucji oświatowych dotyczących osiągnięć wnioskodawcy.
Laureaci nie mogą ubiegać się o powtórne otrzymanie stypendium z Funduszu.
informacje pochodzą ze strony fpbb.pl

Kontakt

Fundacja "Porozumienie bez barier"
ul. Al. Przyjaciół 8 lok. 1A
00-565 Warszawa
tel. 22 849 96 62
radafundacji@fpbb.pl
fpbb.pl