Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

XIV edycja Konkursu Stypendialnego "zDolny Śląsk"

organizator:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 29.08.2014

XIV edycja Konkursu Stypendialnego "zDolny Śląsk"

Trwa nabór wniosków stypendialnych w XIV edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk” Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Wypełnione wnioski można nadsyłać na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej do 29 sierpnia 2014.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do 30 września 2014 roku.

Roczne stypendia „zDolny Śląsk” zostaną przyznane w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej, a sfinansowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. O stypendia mogą starać się uczniowie i tegoroczni absolwenci szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Poniżej można zapoznać się z wymaganiami tegorocznego konkursu.

Niezbędne warunki

 • ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
 • miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
 • przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Wnioski należy przesyłać najpóźniej do 29 sierpnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego), tylko drogą pocztową, na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej (53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”) – inna forma złożenia wniosku nie jest dopuszczalna.
Do pobrania

Wniosek dla uczniów szkół podstawowych (uczniowie, którzy ukończyli kl.IV w czerwcu 2014, uczniowie kl.V-VI, a także absolwenci szkół podstawowych z czerwca 2014):

 • kategoria – naukowa, sportowa lub artystyczna
 • kategoria – działalność społeczna

Wniosek dla uczniów gimnazjów (uczniowie gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014, w tym absolwenci gimnazjum z czerwca 2014):

 • kategoria – naukowa, sportowa lub artystyczna
 • kategoria – działalność społeczna

Wniosek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014, w tym absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z kwietnia 2014):

 • kategoria – naukowa, sportowa lub artystyczna
 • kategoria – działalność społeczna

Regulamin Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”:

regulamin

Informacje dodatkowe dla składających wnioski

 • Organizatorzy proszą o nie przesyłanie oryginałów świadectw i dyplomów (tylko kopie; dokumenty nie będą zwracane).
 • Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii.
 • Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (tylko wypełnienie załącznika dotyczącego sytuacji materialnej jest dobrowolne).
 • Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej.
 • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kończący w czerwcu 2014 klasy I, II lub III szkoły podstawowej.
 • Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę – decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Poławiacze Pereł pomagają „zDolnym Dolnoślązakom”

Konkurs wspierają „Poławiacze Pereł” – organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z „Poławiaczami”, którzy pomogą wypełnić wnioski.

Program Stypendiów Pomostowych – dodatkowa szansa na stypendium dla tegorocznych maturzystów

Jeśli zdałeś w 2014 roku maturę, dostałeś się na studia i pochodzisz z dolnośląskiej miejscowości do 20 000 mieszkańców kliknij ten LINK. Możesz zdobyć stypendium na cały rok akademicki 2014/2015 w kwocie 5 000 zł.

Informacje pochodzą ze strony www.fem.org.pl

Kontakt

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Zielińskiego 38
53-534 Wrocław


www.fem.org.pl