Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów 2013 r.

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiebiorczości

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.08.2013

XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów 2013 r.

Ruszyła XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Program adresowany jest do maturzystów 2013, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści spełniający łącznie następujące kryteria:

• mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
• dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.120 zł netto (lub 1.280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności);
• osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 (punkty liczone są w oparciu w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu),
• dostaną się na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polską uczelnię publiczną mającą uprawnienia magisterskie.
Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą w czterech segmentach:
• Maturzyści pochodzący z rodziny byłego pracownika ppgr składają wnioski w segmencie IA.
• Maturzyści, którzy w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej uczestniczyli w III etapie olimpiad przedmiotowych – segment IB.
• Obecni lub byli wychowankowie rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) – segment IC.
• Maturzyści posiadający rekomendację jednej z pozarządowych organizacji lokalnych współpracujących z Programem – segment II.

Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013 roku.

Termin składania wniosków on-line upływa 14 sierpnia 2013 roku o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje o Programie i Regulamin wraz dokumentami koniecznymi do ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiebiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 42 632 5991
styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl