Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

XII edycja Programu Stypendialnego WIDOK

organizator:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 21.07.2014

XII edycja Programu Stypendialnego WIDOK

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK ogłasza XII edycję Programu Stypendialnego WIDOK na rok szkolny 2014/2015.

W roku szkolnym 2014/2015 przyznamy stypendia o charakterze naukowym. O nasze stypendia mogą ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich o średniej ocen nie niższej niż 4,0, mieszkający lub uczący się w Białymstoku, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych (preferujemy uzdolnienia humanistyczne i artystyczne), posiadający udokumentowane osiągnięcia, pochodzący z niezamożnych rodzin. Bardzo oczekujemy na zgłoszenia od uczniów pochodzących z małych miejscowości, uczących się w Białymstoku.

Stypendia będą wypłacane każdego miesiąca przez okres roku szkolnego (10 miesięcy). Pierwsze stypendia zostaną wypłacone we wrześniu 2014 roku, ostatnie w czerwcu 2015 r. Wysokość stypendiów na rok szkolny 2014/ 2015 ustali Rada Programu Stypendialnego podczas komisji decydującej o podziale stypendiów.

Regulamin Programu Stypendialnego WIDOK, wzór wniosku stypendialnego oraz oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie są dostępne poniżej.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą wnioskować uczniowie, ich faktyczni opiekunowie, szkoły oraz organizacje pozarządowe.

Wypełniony wniosek stypendialny wraz z załącznikami (wymienionymi w punkcie D wniosku stypendialnego) należy wysłać listem poleconym w terminie do 21 lipca 2014 roku na adres:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Ul. Ks. Abramowicza 1 ( III piętro)
15-872 Białystok
koniecznie z dopiskiem na kopercie: Stypendia WIDOK

Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca sierpnia 2014 r. Informacja zostanie umieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK, „Kuriera Porannego” i Serwera Regionalnego, ponadto zostanie opublikowana w „Kurierze Porannym”. Uczniowie, którzy otrzymają stypendium zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje o Programie Stypendialnym można uzyskać pod numerem telefonu 600 802 289 lub 662 476 834.

Program Stypendialny Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK w roku szkolnym 2013/2014 jest realizowany we współpracy z:
Fundacją im. Stefana Batorego
„Kurierem Porannym” – patronem medialnym
Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych – administrator programu

Informacje pochodzą ze strony www.widok.org.pl

Kontakt

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Ul. Ks. Abramowicza 1 ( III piętro)
15-872 Białystok


www.widok.org.pl