Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci33
 • absolwenci6
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • sportowe19
 • inne8
 • socjalne12
 • naukowe52
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd30
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

XII edycja Programu Stypendialnego WIDOK

organizator:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 21.07.2014

XII edycja Programu Stypendialnego WIDOK

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK ogłasza XII edycję Programu Stypendialnego WIDOK na rok szkolny 2014/2015.

W roku szkolnym 2014/2015 przyznamy stypendia o charakterze naukowym. O nasze stypendia mogą ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich o średniej ocen nie niższej niż 4,0, mieszkający lub uczący się w Białymstoku, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych (preferujemy uzdolnienia humanistyczne i artystyczne), posiadający udokumentowane osiągnięcia, pochodzący z niezamożnych rodzin. Bardzo oczekujemy na zgłoszenia od uczniów pochodzących z małych miejscowości, uczących się w Białymstoku.

Stypendia będą wypłacane każdego miesiąca przez okres roku szkolnego (10 miesięcy). Pierwsze stypendia zostaną wypłacone we wrześniu 2014 roku, ostatnie w czerwcu 2015 r. Wysokość stypendiów na rok szkolny 2014/ 2015 ustali Rada Programu Stypendialnego podczas komisji decydującej o podziale stypendiów.

Regulamin Programu Stypendialnego WIDOK, wzór wniosku stypendialnego oraz oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie są dostępne poniżej.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą wnioskować uczniowie, ich faktyczni opiekunowie, szkoły oraz organizacje pozarządowe.

Wypełniony wniosek stypendialny wraz z załącznikami (wymienionymi w punkcie D wniosku stypendialnego) należy wysłać listem poleconym w terminie do 21 lipca 2014 roku na adres:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Ul. Ks. Abramowicza 1 ( III piętro)
15-872 Białystok
koniecznie z dopiskiem na kopercie: Stypendia WIDOK

Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca sierpnia 2014 r. Informacja zostanie umieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK, „Kuriera Porannego” i Serwera Regionalnego, ponadto zostanie opublikowana w „Kurierze Porannym”. Uczniowie, którzy otrzymają stypendium zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje o Programie Stypendialnym można uzyskać pod numerem telefonu 600 802 289 lub 662 476 834.

Program Stypendialny Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK w roku szkolnym 2013/2014 jest realizowany we współpracy z:
Fundacją im. Stefana Batorego
„Kurierem Porannym” – patronem medialnym
Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych – administrator programu

Informacje pochodzą ze strony www.widok.org.pl

Kontakt

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Ul. Ks. Abramowicza 1 ( III piętro)
15-872 Białystok


www.widok.org.pl