Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

XI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

XI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska

Nabór wniosków do XI edycji Programu Stypendialnego „Młoda Polska” na rok 2014

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu twórcom, którzy:

 • legitymują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie
 • ubiegają się o wsparcie dla projektów o istotnej wartości artystycznej /merytorycznej
 • rekomendowani są przez przynajmniej dwóch wybitnych w danej dziedzinie twórców
 • laureaci Programu „Młoda Polska” z lat poprzednich mogą starać się o stypendium ponownie po upływie minimum dwóch lat od zakończenia realizacji stypendium.

Program skierowany jest do artystów, którzy reprezentują następujące dziedziny twórczości:

 • film,
 • fotografia,
 • sztuki wizualne,
 • teatr,
 • taniec,
 • muzyka,
 • literatura,
 • krytyka artystyczna.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:

 • wiek do 35 roku życia, to znaczy, że o stypendium w XI edycji konkursu mogą ubiegać się osoby urodzone nie wcześniej niż w 1978 roku.
 • posiadanie polskiego obywatelstwa
 • stały adres w Polsce.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 50 000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy) brutto.
Minimalna kwota o którą można ubiegać się wynosi 30 000,00 złotych (trzydzieści tysięcy) brutto.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium „Młoda Polska” należy wypełnić komputerowo (wzór dokumentu „Wniosek” na stronie www.nck.pl); do papierowego egzemplarza wniosku należy dołączyć jego wersję elektroniczną na nośniku CD/DVD w formacie Word.

Informację pochodzą ze strony: www.nck.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 War­sza­wa
tel. 22 2 100 100
nck@​nck.​pl
www.nck.pl