Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe70
 • inne8
 • sportowe25
 • socjalne18
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd48
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

XI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

XI edycji Programu Stypendialnego Młoda Polska

Nabór wniosków do XI edycji Programu Stypendialnego „Młoda Polska” na rok 2014

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu twórcom, którzy:

 • legitymują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie
 • ubiegają się o wsparcie dla projektów o istotnej wartości artystycznej /merytorycznej
 • rekomendowani są przez przynajmniej dwóch wybitnych w danej dziedzinie twórców
 • laureaci Programu „Młoda Polska” z lat poprzednich mogą starać się o stypendium ponownie po upływie minimum dwóch lat od zakończenia realizacji stypendium.

Program skierowany jest do artystów, którzy reprezentują następujące dziedziny twórczości:

 • film,
 • fotografia,
 • sztuki wizualne,
 • teatr,
 • taniec,
 • muzyka,
 • literatura,
 • krytyka artystyczna.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:

 • wiek do 35 roku życia, to znaczy, że o stypendium w XI edycji konkursu mogą ubiegać się osoby urodzone nie wcześniej niż w 1978 roku.
 • posiadanie polskiego obywatelstwa
 • stały adres w Polsce.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 50 000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy) brutto.
Minimalna kwota o którą można ubiegać się wynosi 30 000,00 złotych (trzydzieści tysięcy) brutto.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium „Młoda Polska” należy wypełnić komputerowo (wzór dokumentu „Wniosek” na stronie www.nck.pl); do papierowego egzemplarza wniosku należy dołączyć jego wersję elektroniczną na nośniku CD/DVD w formacie Word.

Informację pochodzą ze strony: www.nck.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 War­sza­wa
tel. 22 2 100 100
nck@​nck.​pl
www.nck.pl