Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

XI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) w 2002 roku aby ułatwić uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z ubogich rodzin, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów.

Partnerami Programu obok PAFW, są: Narodowy Bank Polski (NBP), Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku S.A., Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz inne instytucje, które przystąpią do realizacji Programu, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).
W XI edycji, planowane jest przyznanie około 740 stypendiów na I rok studiów.
W roku akademickim 2012/2013 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000 zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 500 zł miesięcznie.

Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie, pochodzący ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców i spełniający warunki określone w regulaminach Programu.

O stypendia w XI edycji Programu mogą się ubiegać maturzyści 2012 r. z rodzin o niskich dochodach i jednocześnie osiągający dobre wyniki w nauce. W szczególności, w Programie może uczestniczyć młodzież pochodząca z terenów po dawnych ppgr, uczestnicy III etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, wychowankowie rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka), młodzież rekomendowana przez pozarządowe organizacje lokalne skupione wokół  Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji im. Stefana Batorego oraz przez lokalne organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne wyłonionych do udziału w Programie w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.
W ciągu 10 lat trwania Programu, przyznano 11 000 na I rok studiów. Na ten cel Fundatorzy przeznaczyli 48 mln złotych.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2012/2013 będzie można składać on-line, począwszy od  2 lipca 2012 roku.

Termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2012 roku.

Wszystkie informacje dotyczące Programu dostępne są bezpośrednio na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl