Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
 • inne11
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

X edycja Programu Stypendialnego WIDOK na rok szkolny 2012/2013

organizator:

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 23.07.2012

X edycja Programu Stypendialnego WIDOK na rok szkolny 2012/2013

O stypendia mogą ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich o średniej ocen nie niższej niż 4,0, mieszkający lub uczący się w Białymstoku, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych (preferowane uzdolnienia humanistyczne i artystyczne), posiadający udokumentowane osiągnięcia, pochodzący z niezamożnych rodzin. Organizatorzy oczekują na zgłoszenia od uczniów pochodzących z małych miejscowości, uczących się w Białymstoku.

Stypendia będą wypłacane każdego miesiąca przez okres roku szkolnego (10 miesięcy). Pierwsze stypendia zostaną wypłacone we wrześniu 2012 roku, ostatnie w czerwcu 2013 r. Wysokość stypendiów na rok szkolny 2012/ 2013 ustali Rada Programu Stypendialnego podczas komisji decydującej o podziale stypendiów.

Regulamin Programu Stypendialnego WIDOK, wzór wniosku stypendialnego oraz oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie są dostępne na stronach internetowych:

Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK www.widok.org.pl
„Kuriera Porannego” www.poranny.pl
Serwera Regionalnego www.podlaskie.ngo.pl
Podlaskiego Kuratorium Oświaty www.kuratorium.bialystok.pl

Ponadto będą dostępne w białostockich szkołach średnich i gimnazjach. Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą wnioskować uczniowie, ich faktyczni opiekunowie, szkoły oraz organizacje pozarządowe.

Wypełniony wniosek stypendialny wraz z załącznikami (wymienionymi w punkcie E wniosku stypendialnego) należy wysłać listem poleconym w terminie do 23 lipca 2012 roku na adres:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Ul. Ks. Abramowicza 1 ( III piętro)
15-872 Białystok

koniecznie z dopiskiem na kopercie: Stypendia WIDOK

Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca sierpnia 2012 r. Informacja zostanie umieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK, „Kuriera Porannego” i Serwera Regionalnego, ponadto zostanie opublikowana w „Kurierze Porannym”. Uczniowie, którzy otrzymają stypendium zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Dodatkowe informacje o Programie Stypendialnym można uzyskać pod numerem telefonu 600 802 289

Informacje pochodzą ze strony www.widok.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
ul. Mazowiecka 37 F. m 13
15-301 Białystok
tel. 600 802 289

www.widok.org.pl