Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
 • sportowe5
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wsparcie doktorantów poprzez szkolenia z zakresu komercjalizacji pomysłów naukowych

organizator:

Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 10.12.2010

Wsparcie doktorantów poprzez szkolenia z zakresu komercjalizacji pomysłów naukowych

W ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy przedsiębiorstw pt. „Wsparcie doktorantów poprzez szkolenia z zakresu komercjalizacji pomysłów naukowych” Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej rozdaje stypendia w kwocie 3000 zł.

Fundacja oferuje: dwunastomiesięczne stypendia w wysokości 3000zł/m-c.

Projekt skierowany jest do doktorantów (w szczególności takich kierunków jak: chemia, fizyka, biologia, medycyna, elektronika, informatyka, mechanika itp.) z województwa świętokrzyskiego.

Stypendia wypłacane są od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

Wszystkich chętnych do udziału w naborze na stypendia organizatorzy proszą o przesłanie następujących dokumentów aplikacyjnych:
– kserokopię dyplomu ze studiów magisterskich,
– opis prowadzonych badań, potencjalne znaczenie prowadzonych badań dla przemysłu, atrakcyjność badań z punktu widzenia rozwoju danej dziedziny nauki,
– przedstawienie prawdziwej sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o stypendium,
– formularz zgłoszeniowy.

Na podstawie dostarczonych dokumentów w formie elektronicznej komisja rekrutacyjna dokona wyboru stypendystów.

Kryteria oceny:

 • potencjalne znaczenie dla przemysłu prowadzonych badań- 40 pkt.
 • atrakcyjność badań z punktu widzenia rozwoju danej dziedziny nauki- 20pkt.
 • sytuacja materialna osoby ubiegającej się o stypendium- 20pkt.
 • średnia ocen uzyskanych na etapie studiów magisterskich- 20pkt.
 • Razem: 100pkt.

Dokumenty proszę kierować na pokl@bioinfo.pl do dnia 10 grudnia 2010.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej
ul. Św. Marcin 80/82, lok. 355
61-809 Poznań
tel. 515 129 641
pokl@bioinfo.pl
www.fpa.org.pl