Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne2
 • naukowe16
 • inne6
 • sportowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Wschodnia Szkoła Zimowa

organizator:

Studium Europy Wschodniej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 15.01.2022

Wschodnia Szkoła Zimowa

Od 2004 r. Wspólnie z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, zaś od 2017 samodzielnie Studium Europy Wschodniej, organizuje Wschodnią Szkołę Zimową. Jest ona skierowana do studentów ostatniego roku studiów humanistycznych z krajów b. ZSSR i b. obozu komunistycznego. Szkoła odbywa się zawsze w terminie 1-14 marca. Do tej pory odbyło się trzynaście Wschodnich Szkół Zimowych. Mamy już ponad 400 absolwentów z 15 krajów, głównie Europy Środkowej i Wschodniej.

Dla uczestników Szkoła stanowi najczęściej pierwszy pobyt naukowy w Polsce. Kształcenie studentów ostatniego roku studiów, przygotowujących prace magisterskie, myślących w przyszłości kontynuować naukę oraz często kształcić innych, daje szansę na osiągnięcie długofalowych i trwałych wyników.

Wielu absolwentów Szkoły z sukcesem zdaje na „Studia Wschodnie” i inne atrakcyjne kierunki studiów. Na program Szkoły składają się wykłady i seminaria prowadzone zarówno przez profesorów z polskich ośrodków akademickich i naukowych, jak i zagranicznych – wśród nich absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej, dziś już znanych badaczy, którzy teraz wykładają dla swoich młodszych kolegów. Tematyka Wschodnich Szkół Zimowych jest oparta na szeroko rozumianej problematyce historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej.

Na seminariach uczestnicy zobowiązani są do wygłoszenia referatu (część pracy magisterskiej). Tematyka przedstawionych przez uczestników referatów jest bardzo zróżnicowana: politologia, historia, filologia etc.

Dyskusje na wykładach oraz seminariach pozwalają uczestnikom spojrzeć z szerszej perspektywy na zagadnienia historyczne i współczesne.

Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie lub licencjackie z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej i Środkowej, krajów bałtyckich, Bałkanów, Rosji, Azji
Środkowej i Kaukazu oraz z Polski.
Od kandydatów oczekujemy znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Warszawy oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.

Zakwalifikowani uczestnicy szkoły mają pokryte koszty pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), mogą także ubiegać się o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i krajach UE).
Podanie o dofinansowanie kosztów podróży należy dołączyć do dokumentów kandydata.

Informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Studium Europy Wschodniejwsl.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl