Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne6
 • naukowe47
 • inne6
 • sportowe13
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wschodnia Szkoła Zimowa

organizator:

Studium Europy Wschodniej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 15.01.2022

Wschodnia Szkoła Zimowa

Od 2004 r. Wspólnie z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, zaś od 2017 samodzielnie Studium Europy Wschodniej, organizuje Wschodnią Szkołę Zimową. Jest ona skierowana do studentów ostatniego roku studiów humanistycznych z krajów b. ZSSR i b. obozu komunistycznego. Szkoła odbywa się zawsze w terminie 1-14 marca. Do tej pory odbyło się trzynaście Wschodnich Szkół Zimowych. Mamy już ponad 400 absolwentów z 15 krajów, głównie Europy Środkowej i Wschodniej.

Dla uczestników Szkoła stanowi najczęściej pierwszy pobyt naukowy w Polsce. Kształcenie studentów ostatniego roku studiów, przygotowujących prace magisterskie, myślących w przyszłości kontynuować naukę oraz często kształcić innych, daje szansę na osiągnięcie długofalowych i trwałych wyników.

Wielu absolwentów Szkoły z sukcesem zdaje na „Studia Wschodnie” i inne atrakcyjne kierunki studiów. Na program Szkoły składają się wykłady i seminaria prowadzone zarówno przez profesorów z polskich ośrodków akademickich i naukowych, jak i zagranicznych – wśród nich absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej, dziś już znanych badaczy, którzy teraz wykładają dla swoich młodszych kolegów. Tematyka Wschodnich Szkół Zimowych jest oparta na szeroko rozumianej problematyce historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej.

Na seminariach uczestnicy zobowiązani są do wygłoszenia referatu (część pracy magisterskiej). Tematyka przedstawionych przez uczestników referatów jest bardzo zróżnicowana: politologia, historia, filologia etc.

Dyskusje na wykładach oraz seminariach pozwalają uczestnikom spojrzeć z szerszej perspektywy na zagadnienia historyczne i współczesne.

Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie lub licencjackie z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej i Środkowej, krajów bałtyckich, Bałkanów, Rosji, Azji
Środkowej i Kaukazu oraz z Polski.
Od kandydatów oczekujemy znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Warszawy oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.

Zakwalifikowani uczestnicy szkoły mają pokryte koszty pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach towarzyszących), mogą także ubiegać się o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i krajach UE).
Podanie o dofinansowanie kosztów podróży należy dołączyć do dokumentów kandydata.

Informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Studium Europy Wschodniejwsl.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl