Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci63
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe61
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wrocławski program wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.06.2022

Wrocławski program wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA

Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA – zasady
Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

 • celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym i powiatowym).

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacji w sprawach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA można uzyskać pod numerem telefonu 71 777 78 52.

 • Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Wrocławskim Programem Wspierania Uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA można uzyskać pod nr tel. 71 71 777 78 52.

 • Tytuł laureata „Szkolnego Nobla”

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się kolejna edycja konkursu „Szkolny Nobel”.

Podstawą prawną przeprowadzenia konkursu jest Zarządzenie nr 4505/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu „Szkolny Nobel”.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych
ul. G. Zapolskiej 4, sala nr 3 stanowisko nr 1
50-032 Wrocław

z dopiskiem Konkurs „Szkolny Nobel” w kategorii……… dziedzinie………….

Termin składania wniosków upływa 2 maja 2022 r. Za dzień zgłoszenia uważa się dzień wpływu dokumentów do kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje pochodzą ze strony: www.wroclaw.pl

Inne oferty stypendialne skierowane do uczniów dostępne są w wyszukiwarce MojeStypendium.pl.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 71 71 777 78 52
kum@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl