Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Wrocław – stypendium artystyczne 2020

organizator:

Urząd Miejski we Wrocławiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2020
termin rozstrzygnięcia: 21.12.2020

Wrocław – stypendium artystyczne 2020

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie i będzie wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Kto może otrzymać stypendium?
Stypendium otrzymują osoby zaangażowane w działalność artystyczną i kulturalną w takich dziedzinach jak:

 • Muzyka,
 • film,
 • literatura,
 • taniec,
 • teatr,
 • sztuki wizualne,
 • upowszechnianie kultury.

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i wg ustalonego wzoru. Podpisane wnioski o stypendia na pierwsze półrocze 2021 roku i na cały 2021 rok należy składać w terminie do 30 września 2020 r. w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury) ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, lub elektronicznej na adres e-mail: stypendia.kultura@um.wroc.pl, na kopercie lub w tytule maila wpisując: „stypendia – Wydział Kultury”.

Ze względów organizacyjnych wnioski będzie można przesyłać na wyżej podany adres mailowy od 24 sierpnia 2020 roku.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną załączniki należy przekazywać za pośrednictwem serwisów przesyłania plików o dużej objętości, np. www.wetransfer.com, a link do zamieszczonych tak danych udostępnić w tym samym mailu co wniosek.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 grudnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje pochodzą ze strony: www.wroclaw.pl

 

W naszej bazie możecie też znaleźć inne stypendia artystyczne.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia Wydział Kultury
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

stypendia.kultura@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl