Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne22
 • naukowe52
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd26
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wrocław – stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miejski we Wrocławiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2019

Wrocław – stypendia artystyczne

Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs na stypendia artystyczne na pierwsze półrocze i na cały rok 2020 na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

 • film
 • literatura
 • muzyka
 • taniec
 • teatr
 • sztuki wizualne
 • upowszechnianie kultury.

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie osobiście, w swoim imieniu i wg ustalonego wzoru dostępnego poniżej.

Wnioski o stypendia na pierwsze półrocze i na cały rok 2020 należy składać w terminie do 30 września 2019 r. w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław lub przesłać pocztą na powyższy adres w kopercie z dopiskiem: „stypendia”. Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku, tj. na pierwsze półrocze lub na cały rok 2020.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu, a w przypadku wniosku przesłanego pocztą – data stempla pocztowego. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty wniosku przed końcem naboru.

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2019 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Szczegółowe warunki organizowania konkursu i tryb przyznawania stypendiów określa UCHWAŁA NR VI/130/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2144).

Informacje pochodzą ze strony: bip.um.wroc.pl

Kontakt

Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

wkl@um.wroc.pl
bip.um.wroc.pl

Dokumenty

do pobrania