Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wrocław – Studencki Program Stypendialny – stypendium solidarnościowe

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 24.05.2022

Wrocław – Studencki Program Stypendialny – stypendium solidarnościowe

Rusza nabór do nowego stypendium solidarnościowego – w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego. Stypendium to przeznaczone jest dla studentów i doktorantów studiujących na wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy angażują się w działania na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie.

Od 2 miesięcy jesteśmy świadkami okrutnej napaści Rosji na Ukrainę. Codziennie docierają do nas informacje o drastycznym pogwałceniu międzynarodowego prawa humanitarnego i konwencji, w tym konwencji genewskich. W skutek rosyjskiej agresji i ataków na obiekty cywilne stale rośnie liczba ofiar, w tym wśród ludności cywilnej. Tysiące obywateli Ukrainy zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów, rozłąki z członkami najbliższej rodziny i szukania bezpiecznego azylu w Polsce i innych krajach UE. Działania Rosji wspiera również reżim Aleksandra Łukaszenki, gdzie od wielu lat łamane są prawa człowieka, ograniczane wolności obywatelskie i stosowana przemoc władz wobec obywateli Białorusi.

Chcąc wyrazić solidarność z naszymi wschodnimi sąsiadami oraz wszystkimi ludźmi, którzy ze względu na niestabilną sytuację polityczną we własnej ojczyźnie i działania władz prowadzące do pogwałcenia podstawowych praw i swobód obywatelskich musieli opuścić swój kraj, Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła na wniosek Prezydenta Wrocławia uchwałę o ustanowieniu nowego rodzaju stypendium – stypendium solidarnościowego. Stypendium to przeznaczone jest dla studentów i doktorantów studiujących na wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy angażują się w działania na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie. Laureat może je pobierać jednokrotnie w czasie trwania studiów, przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Kwota stypendium w pierwszej edycji to 500 zł miesięcznie. Mogą się o nie ubiegać zarówno cudzoziemcy jak i studenci z Polski, którzy wypełnią wniosek i wraz z wymaganymi dokumentami złożą go w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Rynek 13, II p., g. 7:45-15:45) w terminie 25.04 – 24.05.2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Rekomendacje kandydata dotyczące jego aktywności na rzecz wolności obywatelskich oraz przemian demokratycznych w Europie i na świecie, sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku, sformułowane przez przedstawiciela wrocławskiej uczelni, na której studiuje kandydat;
 • Dokumenty i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe (np. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony semestr nauki) lub rekomendacje potwierdzające aktywność akademicką kandydata;
 • Zaświadczenie o statusie studenta;
 • List motywacyjny (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami).

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: wca.wroc.pl

A po więcej ofert stypendiów dla studentów i absolwentów zapraszamy do naszej bazy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urząd Miejski Wrocławia
Rynek 13 (II p.)
50-101 Wrocław
tel. 71 798 13 15
barbara.rogowska@um.wroc.pl
wca.wroc.pl