Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne4
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Wrocław – Studencki Program Stypendialny 2020

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.10.2020

Wrocław – Studencki Program Stypendialny 2020

Ruszyła nowa edycja Studenckiego Programu Stypendialnego we Wrocławiu skierowana m.in. do laureatów olimpiad i konkursów. Wnioski o udzielenie tego stypendium studenci mogą składać w terminie do 30 października 2020 roku.

Przyznaje się stypendia dla osób studiujących we Wrocławiu na:

 1. I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
 2. III roku i latach wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i latach wyższych studiów I stopnia oraz studiach II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Wnioski o udzielenie stypendiów o których mowa w pkt 1 powinny zawierać:

 • załączone dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów;
 • prezentację studenta ubiegającego się o stypendium;
 • informację o innych pobieranych stypendiach.

Wniosek o udzielenie stypendiów o których mowa w pkt 2 powinien zawierać:

 • załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów;
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające średnią ocen;
 • prezentację studenta ubiegającego się o stypendium;
 • informację o innych pobieranych stypendiach.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium przez studentów nr 2 jest uzyskanie prawa do studiowania na uczelniach zagranicznych.  Wnioski o ten typ stypendiów można składać do 30 listopada.

Aplikacje na stypendia odbywają się wyłącznie poprzez stronę internetową Organizatora.

Stypendium może być przyznane studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów, na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium.

Wysokość stypendiów wynosi:

 • 1000 złotych dla studentów, o których mowa w pkt 1;
 • 500 złotych dla studentów, o których mowa w pkt 2.

Informację o przyznanym stypendium otrzymuje student bądź doktorant oraz uczelnia, na której studiuje. Stypendia wypłacane są co miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: wca.wroc.pl

A po więcej ofert stypendiów dla studentów i absolwentów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
tel. 71 777 77 77
kum@um.wroc.pl
www.bip.um.wroc.pl

Dokumenty

do pobrania