Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe59
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Własny Fundusz Stypendialny UMCS 2022

organizator:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 25.10.2022

Własny Fundusz Stypendialny UMCS 2022

Termin składania wniosków: 03-25 października 2022 r.

Wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2022/2023 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Spraw Studenckich) na adres:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia dla najlepszych studentów z Własnego Funduszu Stypendialnego

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu dla najlepszych studentów. Stypendia zostaną przyznane na rok akademicki 2022/2023 i wypłacone zostaną w dwóch transzach tj. do końca grudnia br. oraz do końca czerwca 2023 r.

Stypendia dla najlepszych studentów w ramach Funduszu przyznawane będą w kategorii osiągnięcia naukowe.

Stypendia za osiągnięcia naukowe przyznawane będą oddzielnie dla:

studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy w roku 2021/2022 spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:
a) uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej na poziomie co najmniej 5.0;

b) zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub laureatami konkursu o zasięgu ogólnopolskim, w tym organizowanym przez UMCS.

2. studentów pozostałych lat studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2021/2022 łącznie spełnili następujące warunki:

 • osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,4;
 • uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe, w tym rozpoczęli lub zrealizowali projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym w UMCS kierunkiem studiów;
 • brali udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki, stanowiącym podstawę ich pracy licencjackiej/inżynierskiej lub magisterskiej, który w znaczący sposób przyczyni/przyczynił się do zwiększenia dorobku badawczego UMCS lub współpracy UMCS o charakterze naukowym z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz biznesem.

Liczba miejsc stypendialnych: 23

Kwota stypendium wynosi: 4650 zł.

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego

Na podstawie § 1 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych dla doktorantów, finansowanych z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2019 r. (załącznik do Zarządzenia Nr 40/2019 z późn. zm.) JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu dla najlepszych doktorantów.

Stypendia zostaną przyznane na rok akademicki 2022/2023 i wypłacone zostaną w dwóch transzach tj. do końca grudnia br. oraz do końca czerwca 2023 r.

Stypendia dla najlepszych doktorantów w ramach Funduszu przyznawane są oddzielnie dla:

doktorantów I roku kształcenia Szkół Doktorskich
doktorantów II –IV roku kształcenia Szkół Doktorskich.
Stypendium dla doktorantów I roku kształcenia przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2021/2022 wyróżnili się w pracy naukowej, w tym: posiadają publikacje w czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych, podczas których wygłosili referaty lub uczestniczyli w projektach badawczych realizowanych przez UMCS;

Stypendium dla doktorantów II – IV roku kształcenia przyznawane jest doktorantom, którzy w roku akademickim 2021/2022:

rozpoczęli lub zrealizowali badania finansowane z grantów zewnętrznych, w szczególności z MEiN, NCN, NCBIR lub z grantów wydziałowych lub, wyróżniali się w pracy naukowej, w szczególności posiadają recenzowane publikacje w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, podczas których wygłosili referaty lub zaprezentowali postery lub, wzięli udział w programach mobilności międzynarodowej o charakterze naukowo-badawczym, w szczególności CEPUS, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, NAWA – Program im. Mieczysława Bekkera, Program im. Iwanowskiej lub NAWA PRELUDIUM BIS 2.

Liczba miejsc stypendialnych: 12

Kwota stypendium wynosi 4650 zł.

Nabór wniosków w terminie: od 3 października 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.

Wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2022/2023 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Spraw Studenckich) na adres:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13 20-036 Lublin
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

Nabór wniosków w terminie: od 3 października 2022 r. do dnia 25 października 2022 r.
wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2022/2023 składa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Spraw Studenckich) na adres:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS,
DS. „HELIOS”, ul. Czwartaków 13,
20-036 Lublin,
z dopiskiem „Stypendium WFS”.

Kontakt w sprawie pytań:

Robert Englot

tel: 81 533 86 27, 81 533 27 42

e-mail: robert.englot@mail.umcs.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.umcs.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia dla studentów i doktorantów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Czwartaków 13
20-036 Lublin
tel. 81 533 86 27, 81 533 27 42
robert.englot@mail.umcs.pl
www.umcs.pl