Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Krakowskiej

organizator:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2021

Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Krakowskiej

Nowy program stypendialny dla studentów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni – ustanowił w grudniu 2020 r. Senat Politechniki Krakowskiej. Z finansowego wsparcia będą mogli skorzystać aktywni naukowo studenci i doktoranci. Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku, pierwszy nabór wniosków już w styczniu 2021 r.

O półroczne stypendia będą mogli się starać studenci i doktoranci, których dorobek powiększy liczbę osiągnięć naukowych PK, m.in. tych ocenianych w procesie ewaluacji dyscyplin naukowych. Prawo do starania się o nowe stypendium będzie miał każdy student i każdy doktorant PK. Podstawą aplikacji będzie zgłoszenie maksymalnie dwóch znaczących osiągnięć, które będą stanowić jedyną podstawę ubiegania się o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego PK (nie będzie żadnych dodatkowych uwarunkowań, np. związanych z terminowanym zaliczaniem kolejnych etapów studiów czy średnią ocen). Ważnym założeniem nowego programu jest, by premiować w nim osiągnięcia studentów, które nie są podstawą przyznania innych stypendiów (np. rektora czy doktoranckich).

Wśród punktowanych osiągnięć – zgodnie z przyjętym regulaminem wypłacania stypendiów – są m.in. publikacje naukowe, aktywny udział w realizowanych w PK projektach NCN, NCBiR, UE, patenty zrealizowane w PK, ukończenie i rozliczenie projektu realizowanego w ramach współpracy z FutureLab PK, INTECH PK Sp. z o.o. lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK, wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych.

Nabory wniosków odbywać się będą dwa razy do roku – zimą (do 15 stycznia) i wiosną (do 15 maja). W 2021 roku na stypendia z własnego funduszu przeznaczonych zostanie 200 tys. zł, po 100 tys. w każdym naborze. Pierwszy nabór ogłosimy już w najbliższych tygodniach. Prace nad projektem programu prowadził Dział Spraw Studenckich PK we współpracy z samorządami studentów i doktorantów.

Stypendia będą przyznawane na pół roku w oparciu o osobne listy rankingowe studentów i doktorantów, sporządzone na podstawie liczby punktów przyznanych za osiągnięcia. Co najmniej 85% środków funduszu w danym roku akademickim będzie przeznaczone na stypendia dla studentów, pozostała część – dla doktorantów. Liczba przyznanych stypendiów w każdym naborze będzie uzależniona od wysokości funduszu przeznaczonego na wypłatę stypendiów w danym roku akademickim (po 50% w obu naborach), a wysokość stypendiów będzie zindywidualizowana, zależna od liczby punktów przyznanych za zgłoszone przez studenta osiągnięcia.

Środki na stypendia pochodzić będą z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej. Jest on tworzony przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczone na ten cel.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego zostały zawarte w uchwale Senatu PK z 16 grudnia 2020 r. i załączonym do niej regulaminie.

Informacje pochodzą ze strony: www.pk.edu.pl
Na naszej stronie znajdziecie tez inne stypendia naukowe.

Kontakt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 12 628 31 23
kancelaria@pk.edu.pl
www.pk.edu.pl