Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wielka Nieszawka – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.05.2021

Wielka Nieszawka – stypendia sportowe

Na podstawie art. 31 ustawy o sporcie jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych szczególnie uzdolnionych sportowo i podnoszenie poziomu sportowego. Mobilizują zawodników do utrzymywania wysokiej formy i ciągłego rozwoju w swojej dyscyplinie. Perspektywa ich otrzymania przez zawodników pomnaża szanse ich dotarcia na poziom krajowy, a nawet międzynarodowy. Powiązane z nimi nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe umożliwiają dodatkowe docenienie wysokich osiągnięć sportowców, których dokonania wykraczają poza standardowy rozwój zawodnika. Stypendia przyznawane będą, jako uhonorowanie wyników sportowych osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Stypendium jest wyróżnieniem za prezentowany przez zawodnika poziom sportowy, osiągnięcia w danej dyscyplinie sportu, reprezentowanie i promowanie Gminy Wielka Nieszawka.

Od 150 do 300 zł miesięcznie albo od 400 do 800 zł jednorazowo – na takie nagrody i stypendia mogą liczyć sportowcy z gminy Wielka Nieszawska, mogący pochwalić się dużymi osiągnięciami. Celem przyznawanego przez gminę wsparcia jest wspieranie rozwoju fizycznego osób szczególnie uzdolnionych.

Rada Gminy Wielka Nieszawka 30 marca przyjęła uchwałę o zasadach, dotyczących przyznawania stypendiów i nagród sportowych, których celem jest wspieranie rozwoju osób fizycznych szczególnie uzdolnionych sportowo. O przyznanie takiego wyróżnienia mogą ubiegać się zawodnicy następujących dziedzin sportowych: kolarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa halowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, tenis stołowy, koszykówka, sporty walki, biegi, sporty motorowe, szermierka, łyżwiarstwo figurowe. Wsparcie dedykowane jest sportowcom, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka.

Stypendia wypłacane są co miesiąc przez okres 6 miesięcy w kwocie od 150 do 300 zł w zależności od rangi osiągnięcia. Ubiegać się o nie mogą zawodnicy z osiągnięciami w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Polski, Pucharach Europy i Mistrzostwach Europy, a także członkowie reprezentacji Polski lub członkowie drużyny, która brała udział w rozgrywkach szczebla centralnego.

Nagrody z kolei wypłacane są jednorazowo w kwotach od 400 do 800 zł za zajęcie: I-VIII miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata, I-VI miejsca w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy oraz I-III miejsca w Mistrzostwach Polski lub bycie członkiem drużyny, która brała udział
w rozgrywkach szczebla centralnego i zajęła I-III miejsce.

Wnioski mogą składać zawodnicy, kluby sportowe i stowarzyszenia, dyrektorzy szkół oraz opiekunowie zawodników nie później niż do 15 maja 2021 r.

Informacje pochodzą ze strony: wielkanieszawka.pl

Inne stypendia sportowe można znaleźć w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice
tel. 56 678 12 12
sekretariat@wielkanieszawka.pl
www.wielkanieszawka.pl