Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie86
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe104
 • inne18
 • sportowe39
 • socjalne24
 • artystyczne41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd76
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wasilków – stypendia naukowe, artystyczne lub sportowe

organizator:

Urząd Miejski w Wasilkowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2023

Wasilków – stypendia naukowe, artystyczne lub sportowe

Złóż wniosek o stypendium naukowe, artystyczne lub sportowe do 15 września 2023 r.

Stypendium może być przyznawane uczniom klas V-VIII, którzy uczęszczają do szkół podstawowych terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach:

 • naukowe
 • sportowe
 • artystyczne

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendia czyli od 1 września poprzedniego roku do 31 sierpnia bieżącego roku.

Stypendium naukowe – warunki, które mu spełniać uczeń:

 • średnia ocen nie niższa niż 5,5;
 • miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium sportowe – warunki, które mu spełniać uczeń:

 • średnia ocen nie niższa niż 4,0;
 •  miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

Stypendium artystyczne – warunki, które mu spełniać uczeń:

 •  średnia ocen nie niższa niż 4,0;
 •  miejsca od I do III w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

 • rodzice (opiekunowie prawni),
 •  dyrektorzy szkół,
 • kluby sportowe, w których uczeń trenuje.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 w Wasilkowie w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 – w pozostałe dni robocze w terminie od 1 września do 15 września danego roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać na formularzu.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: wasilkow.pl

A jeśli szukacie innych ofert stypendiów dla uczniów, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Wasilkowie
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków
tel. 85 718 54 00
kancelaria@wasilkow.pl
www.wasilkow.pl