Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Wasilków – stypendia naukowe, artystyczne lub sportowe

organizator:

Urząd Miejski w Wasilkowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2023

Wasilków – stypendia naukowe, artystyczne lub sportowe

Złóż wniosek o stypendium naukowe, artystyczne lub sportowe do 15 września 2023 r.

Stypendium może być przyznawane uczniom klas V-VIII, którzy uczęszczają do szkół podstawowych terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach:

 • naukowe
 • sportowe
 • artystyczne

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendia czyli od 1 września poprzedniego roku do 31 sierpnia bieżącego roku.

Stypendium naukowe – warunki, które mu spełniać uczeń:

 • średnia ocen nie niższa niż 5,5;
 • miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium sportowe – warunki, które mu spełniać uczeń:

 • średnia ocen nie niższa niż 4,0;
 •  miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

Stypendium artystyczne – warunki, które mu spełniać uczeń:

 •  średnia ocen nie niższa niż 4,0;
 •  miejsca od I do III w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

 • rodzice (opiekunowie prawni),
 •  dyrektorzy szkół,
 • kluby sportowe, w których uczeń trenuje.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 w Wasilkowie w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 – w pozostałe dni robocze w terminie od 1 września do 15 września danego roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać na formularzu.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: wasilkow.pl

A jeśli szukacie innych ofert stypendiów dla uczniów, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Wasilkowie
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków
tel. 85 718 54 00
kancelaria@wasilkow.pl
www.wasilkow.pl