Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe61
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Warszawa – stypendia sportowe na rok 2022

organizator:

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.2021

Warszawa – stypendia sportowe na rok 2022

Nabór wniosków na stypendia sportowe dla mieszkańców m.st. Warszawy rozpoczyna się 19 października i kończy 31 grudnia 2021 roku.

Stypendia przyznawane są w trzech rodzajach:

 1. stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy (sporty: olimpijskie – miejsca 1-8 lub 1-6, paraolimpijskie i głuchych – miejsca 1-3)
 2. stypendia sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy (wybrane sporty Systemu Sportu Młodzieżowego – miejsca 1-6 lub 1-3 oraz sporty: paraolimpijskie i głuchych – miejsca 4-6)
 3. stypendia sportowe trenerskie m.st. Warszawy (trener zawodnika olimpijskiego)

Termin naboru i miejsce złożenia wniosku

Wnioski można składać od 1 października do 31 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu).

Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

1. Zarejestrowany wniosek wydrukuj i czytelnie podpisz (imię i nazwisko Wnioskodawcy). Podpisany wniosek wraz z oryginałem zaświadczenia (oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli nie został dołączony w systemie) można ​​złożyć w siedzibie biura: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 – Pałac Kultury i Naukiwejście od ul. Marszałkowskiej (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub wysłać na adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

2. W formie elektronicznej – wówczas pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

 • profilu zaufanego,
 • e-dowodu,
 • podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 • pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka
 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki.

Wymagane dokumenty

1) wniosek wypełniony i zarejestrowany w systemie ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany,

2) zaświadczenie (w oryginalne, nie skan/kserokopia) potwierdzające osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez:

 • polski związek sportowy
 • Polski Komitet Olimpijski
 • Polski Komitet Paraolimpijski
 • Polski Związek Sportu Niesłyszących
 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
 • lub inny związek sportowy organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zawodnika
 • pełną nazwę zawodów
 • termin i miejsce ich rozegrania
 • uzyskany wynik sportowy
 • kategorię wiekową, w której został osiągnięty
 • nazwę dyscypliny
 • nazwę konkurencji
 • rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp. lub w grach zespołowych
 • liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg.

3) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Można jej dokonać przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W tytule wpłaty wpisz: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera).

4) oświadczenie zawodnika (dotyczy wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy).

Oświadczenie zawodnika, potwierdzające, że stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, zawierające jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy oraz w celu publikacji wykazu stypendystów na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5) komunikat/wyciąg z zawodów (dodatkowo).

Komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu z wynikami powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: sportowa.warszawa.pl

A ciekawych innych propozycji stypendialnych zapraszamy do naszej bazy stypendiów.

Kontakt

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. 22 443 24 55
Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl
www.sportowa.warszawa.pl