Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Warszawa – stypendia sportowe 2020

organizator:

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.2020

Warszawa – stypendia sportowe 2020

Nabór wniosków na stypendia sportowe dla mieszkańców m.st. Warszawy rozpoczyna się 19 października i kończy 31 grudnia 2020 roku.

Stypendium sportowe olimpijskie m.st.Warszawy może być przyznane zawodnikowi,który łącznie spełnia następujące warunki:

1. stale zamieszkuje na terenie m.st.Warszawy;

2. uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy lub właściwą organizację międzynarodową i uzyskał wysoki wynik sportowy w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk Olimpijskich;

3. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:

 • zajął miejsce 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich,
 • zajął miejsce 1-8 w mistrzostwach świata seniorów,
 • zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów.

4. nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentuje lub innego stypendium sportowego,ani nie ubiega się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie otrzymywania stypendium sportowego m.st.Warszawy,spowoduje pozbawienie zawodnika przyznanego mu stypendium sportowego m.st.Warszawy.

Stypendium sportowe olimpijskie m.st.Warszawy może być przyznane zawodnikowi uprawiającemu sport osób z niepełnosprawnościami,który łącznie spełnia następujące warunki:

1. stale zamieszkuje na terenie m.st.Warszawy;

2. uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy lub właściwą organizację międzynarodową i uzyskał wysoki wynik sportowy w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych,

3. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:

 • zajął miejsce 1-3 w Igrzyskach Olimpijskich,
 • zajął miejsce 1-3 w mistrzostwach świata seniorów,
 • zajął miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy seniorów.

4. nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentuje lub innego stypendium sportowego,ani nie ubiega się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie otrzymywania stypendium sportowego m.st.Warszawy,spowoduje pozbawienie zawodnika przyznanego mu stypendium sportowego m.st.Warszawy.

Wniosek o przyznanie stypendium składa:

 • pełnoletni zawodnik,którego wniosek dotyczy;
 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika.

Wniosek powinien zawierać:

1. imię (imiona) i nazwisko zawodnika;
2. adres zamieszkania zawodnika;
3. nazwę klubu sportowego,który reprezentuje,adres siedziby klubu sportowego lub informację o braku przynależności klubowej;
4. wskazanie osiągnięcia sportowego uprawniające go do otrzymania stypendium zawierające:

 • pełną nazwę zawodów,
 • termin i miejsce ich rozegrania,
 • uzyskany wynik sportowy,
 • kategorię wiekową,w której został osiągnięty,
 • nazwę dyscypliny,
 • nazwę konkurencji,
 • rodzaj rywalizacji:indywidualna,drużynowa itp.,
 • w grach zespołowych: liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji:zespołów,zawodników,drużyn,osad,sztafet,par,debli,mikstów lub załóg.

5. zobowiązanie do niezwłocznego informowania biura Urzędu właściwego w sprawach sportu o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium oraz o wystąpieniu zmian mających wpływ na treść złożonego wniosku oraz przekazanych danych do wypłaty przyznanego świadczenia.

Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) to miejsce, w którym dostępna jest stołeczna oferta stypendialna. Platforma umożliwia zapoznanie się z kryteriami przyznawania poszczególnych stypendiów, wypełnienie wniosku o stypendium i śledzenie procesu jego weryfikacji.Rejestracja poprzez stronę

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: sportowa.warszawa.pl

A ciekawych innych propozycji stypendialnych zapraszamy do naszej bazy stypendiów.

Kontakt

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. 22 443 24 55
Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl
www.sportowa.warszawa.pl

Dokumenty

do pobrania