Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci68
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe16
 • artystyczne32
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

V edycja Programu Stypendialnego im. Teresy i Jacka Siwickich

organizator:

Fundacja Edukacja-Młodzież-Przyszłość

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 14.10.2011

V edycja Programu Stypendialnego im. Teresy i Jacka Siwickich

Trwa nabór wniosków stypendialnych do V edycji Programu Stypendialnego im. Teresy i Jacka Siwickich na rok akademicki 2011/2012.

Moduł A
Planuje się przyznanie 7 stypendiów dla studentów I roku WSB-NLU w wysokości pokrywającej wszystkie opłaty związane z procesem edukacyjnym, tj. wpisowe, czesne i opłaty za języki. O stypendium mogą się starać tegoroczni maturzyści, którzy uzyskali w ostatnim roku nauki wysoką średnią ocen. Stypendia mogą zostać przedłużone w następnych latach pod warunkiem uzyskania przez stypendystę wysokiej średniej ocen za ostatni rok nauki min. 4,45 (4,20 w przypadku cudzoziemców). Wówczas wysokość stypendium stanowi różnica pomiędzy sumą czesnego i opłat za języki, a stypendium za wyniki w nauce przyznawanego ze środków budżetowych.

Moduł B

Stypendia zostaną także przyznane osobom studiującym w WSB-NLU na wyższych latach na kierunku Zarządzanie lub Informatyka, które osiągają wysokie wyniki w nauce oraz wykażą się i działalnością społeczną. Wysokość stypendium w przypadku stypendystów lat wyższych stanowi różnica pomiędzy sumą czesnego i opłat za języki, a stypendium za wyniki w nauce przyznawanego ze środków budżetowych. Ilość stypendiów dla studentów lat wyższych, zgodnie z Regulaminem, uzależniona jest od ilości dotychczasowych stypendystów, którym nie przedłużono stypendium.

Moduł A i B

O stypendia mogą się także ubiegać cudzoziemcy rozpoczynający lub kontynuujący naukę w WSB-NLU na kierunku Zarządzanie lub Informatyka, osiągający wysoką średnią ocen z nauki oraz wykazujący się osiągnięciami i aktywnością społeczną.

Aby aplikować o stypendium należy w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2011 r., do godz. 12.00, przesłać na adres Fundacji MEP następujące dokumenty:

 • tegoroczni maturzyści/studenci I roku: wypełniony wniosek stypendialny Moduł A, esej*, kserokopia świadectwa egzaminu dojrzałości, kserokopia świadectwa z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenie z dziekanatu WSB-NLU o przyjęciu na I rok studiów
 • studenci WSB-NLU z lat wyższych: wypełniony wniosek stypendialny Moduł B, esej*, zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen z ostatniego roku nauki, dokumenty poświadczające aktywność społeczną.

* Składając wniosek o stypendium do dokumentów należy dołączyć esej (maksymalnie 2500 słów ze spacjami) uzasadniający aplikowanie o stypendium oraz opisujący plany i marzenia związane ze studiowaniem i przyszłym życiem zawodowym. Dodatkowo esej może zawierać opis zaangażowania w życie społeczne, zainteresowania, dodatkowe aktywności i osiągnięcia.

Fundacja po rozpatrzeniu wniosków przygotuje rekomendacje dla kandydatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i wykażą się aktywnością społeczną. Rekomendacje kandydatów wraz z dokumentacją zostaną przesłane do Fundatora. Ostatecznie o przyznaniu stypendiów decyduje Fundator.

Informacje pochodzą ze strony fundacjamep.pl

Kontakt

Fundacja Edukacja-Młodzież-Przyszłość
ul. Zielona 27, pok. 602
33-300 Nowy Sącz


fundacjamep.pl